Coach Blink weer in de fout, TD Evertse vindt onafhankelijk onderzoek echter niet nodig

Algemeen

Je kon er volgens een aantal oud-Gyaanen en voormalige bondsequipeleden op wachten: coach Rogier Blink zou zich recent weer hebben bezondigd aan ongewenste omgangsvormen. Ditmaal zou het zijn gegaan om verbaal geweld, nog geen drie jaar geleden was het fysiek. Een bestuurslid van Gyas kreeg deze zomer de volle laag toen Blink als professioneel roeicoach in dienst van die Groningse studentenclub het ergens niet mee eens was. Dit beweren vijf bronnen onafhankelijk van elkaar.

Zij willen anoniem blijven omdat zij zich de woede van Blink niet op de hals willen halen. Na het incident zou Blink door het toenmalige Gyasbestuur zijn geschorst of ontslagen, maar dat zou weer zijn teruggedraaid. De bronnen lopen op dat punt uiteen. Blink en het huidige bestuur van Gyas bevestigen noch ontkennen de nieuwste aantijging; zij willen er niets over zeggen. Technisch bondsdirecteur Hessel Evertse wil dat wel. Hij nam Blink in maart van dit jaar in dienst als bondscoach voor roeiers en roeisters onder 23 jaar.

Geen excuses
En dat terwijl Blink volgens Gyas en het regionaal talentcentrum in Groningen zich eerder had bezondigd aan het spelen van eigen rechter. Hij gebruikte daarbij fysiek geweld tegen een andere coach. Zes roeiers – waaronder twee minderjarigen – waren er (tegen wil en dank) getuige van. Tot op de dag van vandaag heeft Blink daarvoor geen excuses aan de mishandelde coach aangeboden.

Het incident vormde voor het toenmalige bondsbestuurslid Chris IJsbrandy geen probleem om Blink als vrijwilliger uit te zenden naar een wereldkampioenschap. Hij sprak er met Blink over. “Dat was een openhartig gesprek waarbij ontkenning van zijn kant niet aan de orde was. Mijn belangrijkste conclusie is dat ik geen recidive verwacht en dat hij geen gevaar vormt binnen de equipe. Maar ik ben me ervan bewust dat we ons in een grijs gebied begeven. Wij keuren geweld ondubbelzinnig af, dat heb ik ook naar voren gebracht”, zei IJsbrandy destijds.

Recidive
Navraag bij meer dan tien oud(ere) Gyanen en (voormalige) bondsequipeleden leerde echter dat Blink matig met kritiek kan omgaan, snel verbaal agressief wordt en intimideert. Maar ook werd gezegd – door verschillende bronnen, onafhankelijk van elkaar – dat hij in het verleden meerdere malen fysiek geweld heeft gebruikt. Recidive werd (en wordt) niet uitgesloten. De mensen die hebben aangegeven dat je kon wachten op herhaling kregen binnen drie jaar hun gelijk.

Toch wil Evertse niet spreken van recidive. “Fysiek geweld en een ruzie op de vereniging hoeven niet hetzelfde te zijn, dus laten we ook oppassen om dat recidive te noemen. Toen we Rogier in dienst namen kenden we Rogier al goed: als roeier, als coach, als teamleader FISU WK en als vrijwillig voorzitter van de Atletencommissie. Rogier is een enthousiaste persoonlijkheid met veel passie, soms wellicht iets te veel. Maar geen reden om een antecedentenonderzoek te doen”, aldus Evertse.

Reputatie
Blink was tot maart van dit jaar ook voorzitter van de atletencommissie van de KNRB. “Ik vind het echt heel raar dat iemand die zichzelf heeft misdragen tegenover een coach en meerdere roeiers toch voorzitter kan blijven van het orgaan voor het melden van dergelijke misstanden binnen de bondsequipe”, mailde een roeier die iets naars was overkomen naar NLroei.

Blink legde zijn taak bij de atletencommissie pas neer toen hij in maart van dit jaar werd aangesteld als bondscoach tot 23 jaar. Maar ook in die rol is er een gevoel van onveiligheid bij een aantal roeiers en coaches dat met hem te maken heeft. Men kan niet goed voorspellen hoe hij op kritiek reageert, Blink komt door zijn houding en gedrag op hen intimiderend over en zijn gewelddadige reputatie is hem vooruitgesneld.

Geen onderzoek
Ondanks deze signalen peinst Evertse er niet over om alsnog een onafhankelijk onderzoek naar Blink in te stellen, ook de zorgplicht van de roeibond rondom de aanstelling van Blink is volgens Evertse geen onderwerp. “We organiseren de veiligheid voor onze sporters en begeleiding zo goed mogelijk. Ook bij de U23. Niet alleen met evaluaties en gesprekken, maar ook door fysieke aanwezigheid van de manager talentontwikkeling, of een bondscoach of mijzelf tijdens selectie- en beoordelingsmomenten. In 2020 is na het EKU23 geëvalueerd, ook met Rogier, toen nog in de rol van coach. Ook in de rol van voorzitter van de atletencommissie is er geen aanwijzing. Dit jaar heeft Rogier als hoofdcoach U23 zelf met coaches geëvalueerd. Tijdens het WKU23 zijn ook andere collegea aanwezig geweest en ook daar is niets bijzonders voorgevallen. Ook via de processen van onze vertrouwenscontactpersonen of atletencommissie of het bestuur zijn mij geen meldingen of signalen ter ore gekomen”, aldus de technisch directeur.

Later voegde hij hier nog aan toe dat Blink ook tijdens zijn andere werkzaamheden wordt begeleid. Evertse zegt dat hij er niet aan voorbij gaat dat niet alles wordt gemeld bij de vertrouwenscontactpersonen van de roeibond. Die functionarissen maken mee dat klachten worden ingetrokken uit vrees voor represailles. Dat geldt ook voor mensen die informatie over Blink aan NLroei hebben doorgegeven. Een onafhankelijk onderzoek naar Blink maar ook naar de zorgplicht van zijn werkgevers, kan worden uitgevoerd door het instituut sportrechtspraak. Ook beschikt de KNRB over een tuchtcommissie.


Voetnoot

Hoor en wederhoor
Zowel het bestuur van Gyas als Rogier Blink zijn door NLroei meerdere malen uitgenodigd om hun verhaal te doen. Gyas mailt: “We gaan niet in op de relatie tussen Gyas en haar werknemers”, Blink: “ik wens niet inhoudelijk te reageren, dat is in mijn wereld iets anders dan dat het niet mogelijk is om te ontkennen.” Later gaf hij nog aan dat het concept van dit artikel een boel feitelijke onjuistheden zou bevatten, maar hij reageerde niet meer op het verzoek om de (in zijn beleving) juiste weergave te delen.

Vertrouwenscontactpersonen
Mensen die in contact willen treden met vertrouwenspersonen kunnen terecht bij de onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen van de KNRB of je kunt iets melden bij het centrum voor veilige sport van NOCNSF. Op die site staat ook veel informatie over (sociale) veiligheid binnen de sport.

Meldingen bij NLroei
Ongewenst gedrag binnen de roeisport is bij NLroei.nl een onderwerp waaraan we journalistieke aandacht besteden, en dat blijven we doen. De redactie signaleert, maar doet meer dan dat, zie bijvoorbeeld onze serie erover: deel I,  II, III, IV,V en VI. Mensen uit of rondom de roeiwereld die iets willen melden aan de redactie kunnen daarover contact met ons opnemen: info@nlroei.nl.