Coach Blink naar WK, bond keurt geweld niettemin af

Algemeen

Ondanks dat Gyas en het RTC Noord zijn geweld hebben veroordeeld, heeft de roeibond Rogier Blink toch als coach uitgezonden naar de WK tot 23 jaar. Dat toernooi gaat morgen  van start. Blink is daar een van de coaches van de mannenacht. De KNRB verwacht niet dat hij opnieuw geweld zal gebruiken. Maar ook wordt grensoverschrijdend gedrag hardop afgekeurd.

Chris IJsbrandy – het bondsbestuurslid met topsport in de portefeuille – heeft zich actief met de kwestie Blink bemoeid.  “Wij zijn door Gyas op de hoogte gebracht van wat er speelde. We hebben het Gyasbestuur er nadrukkelijk op gewezen dat de KNRB een onafhankelijk rechtsorgaan heeft, de tuchtcommissie. Daarvan heeft Gyas echter geen gebruik gemaakt”, zegt IJsbrandy.  De Groninger studentenroeivereniging hield het tuchtrecht in eigen hand.

Gesprek
IJsbrandy heeft Blink uitgenodigd voor een bespreking. “Mede omdat hij deel zou gaan uitmaken van een bondsequipe. Dat was een openhartig gesprek waarbij ontkenning van zijn kant niet aan de orde was. Mijn belangrijkste conclusie is dat ik geen recidive verwacht en dat hij geen gevaar vormt binnen de equipe. Maar ik ben me ervan bewust dat we ons in een grijs gebied begeven. Wij keuren geweld ondubbelzinnig af, dat heb ik ook naar voren gebracht”, aldus IJsbrandy.

Antecedenten
Alle coaches – in dienst van de KNRB of actief als vrijwilliger – zijn in het kader van een veilig sportklimaat gevraagd een verklaring omtrent gedrag in te leveren. Zo ook Blink. Maar een (strafbaar) feit dat niet door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt geregistreerd, telt niet mee voor een VOG. Hierdoor blijven dergelijke daden doorgaans onder de radar van clubs, bonden en werkgevers. Hoewel een simpel antecedentenonderzoek in dit geval een duidelijk patroon oplevert, zo bleek.

Ontvlambaar
Navraag bij meer dan tien oud(ere) Gyanen en (voormalige) bondsequipeleden leert dat Blink matig met kritiek kan omgaan, snel verbaal agressief wordt en intimideert. Maar ook wordt gezegd – door verschillende bronnen, onafhankelijk van elkaar – dat hij in het verleden meerdere malen fysiek geweld heeft gebruikt. Recidive wordt niet uitgesloten.

Opmerking
Gyas-icoon Gerrit de Jong sprak eerder klip en klaar zijn menig uit over het geweldincident. “Rogier zegt bij vlagen zodanige dingen tegen dan wel over mensen dat hij in omgekeerde richting alle op- en aanmerkingen ook maar moet accepteren. Het doet er dus niet toe wat er zoal langs de kant is gezegd voorafgaand aan de vechtpartij.”

Hoor/wederhoor
Blink en Gyas hebben niet inhoudelijk op dit artikel gereageerd. Blink gaat ook niet in op de vraag of hij aanblijft als voorzitter van de atletencommissie.