Gyas en RTC veroordelen geweld van Rogier Blink

Algemeen

Ex-olympiër Rogier Blink heeft fysiek geweld gebruikt tegen Govert Pellikaan. Dat kwam naar voren uit een tuchtrechtelijk onderzoek, uitgevoerd door Gyas. Zowel Gyas als een andere werkgever – het regionaal talentcentrum Noord – keuren het agressieve gedrag van hun medewerker Blink af. Verder dan een waarschuwing en ‘ontslag bij recidive’ gaat het niet. Daarnaast maakt zijn slachtoffer ‘terecht aanspraak op een welgemeend excuus.’ Blink gaat niet in beroep tegen de uitspraak van Gyas en het RTC.

Dit beweren bronnen uit de Groningse roeiwereld, maar het blijkt ook uit een e-mail die het talentcentrum verstuurde. “Het RTC bestuur veroordeelt het gedrag van Rogier en merkt herhaling daarvan – in zijn hoedanigheid van RTC coach – in de toekomst aan als een reden voor beëindiging van de arbeidsrelatie. De kwestie heeft in de roeipers en in de noordelijke pers inmiddels de nodige aandacht gekregen. Daarmee acht het RTC bestuur Rogier voor het incident, maatschappelijk gezien, voldoende gestraft.”, mailde RTC-voorzitter Michiel Randag een maand geleden.

Keelgat
Op zijn beurt moet Pellikaan zich in de toekomst van opmerkingen onthouden die Blink in het verkeerde keelgat kunnen schieten. Naar aanleiding van een opmerking van Pellikaan was Blink op 27 maart van dit jaar namelijk met zijn megafoon in de hand op Pellikaan afgevlogen. Daarbij werkte hij met fysiek geweld zijn ex-coach tegen de grond, hij deed daarbij Pellikaan pijn. Zes roeiers waren van het incident getuige.

Reconstructie
Gyas nam de kwestie in onderzoek. Aanvankelijk werden maar vier van de zes getuigen gehoord, zo blijkt uit een reconstructie van NLroei. Pas na aandringen van de ouders van twee genegeerde roeiers, konden zij alsnog hun relaas doen. Volgens een daarbij aanwezige vader was het bestuur nauwelijks geïnteresseerd in hun observaties. Het bestuur drong aan op een gesprek tussen de (vermeende) agressor en zijn (kennelijke) slachtoffer

Excuses
Pellikaan – een succesvol WK-coach – had daarin geen trek, hij wil vooral erkenning. “Dit in plaats van ontkenning van de feiten. Als ik ook excuses ontvang, is voor mij de kous af. Ik ben niet uit op het ontslag van Blink”, zegt hij. Na de uitspraak van Gyas is er alsnog een gesprek tussen beiden gearrangeerd dat vorige week heeft plaatsgevonden.

Rechtsgang
Doorgaans leidt fysiek geweld en/of mishandeling gepleegd door een werknemer tot ontslag op staande voet. Critici hebben echter het vermoeden dat Gyas vanaf het begin hun professionele coach Blink uit de wind probeerde te houden. Zij zetten hardop vraagtekens bij de rechtsgang  van de ruim 1200 leden tellende studentenroeivereniging. “Dit geeft de indruk dat veiligheid en menselijkheid ondergeschikt zijn aan andere belangen en dat men in het eigen belang ook best eens het recht in eigen hand kan nemen en handtastelijk kan worden tegen iemand met wie je een meningsverschil hebt”, schreven bijvoorbeeld verontruste ouders eerder aan het Gyasbestuur. 

Sportrecht
Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, wil niet inhoudelijk ingaan op de Gyaskwestie, maar heeft wel een aantal algemene opmerkingen. “Het is  lastig om bij dit soort geschillen als vereniging recht te willen spreken. Je moet als bestuur eigenlijk je vingers daaraan niet willen branden. Benodigde kennis en ervaring ontbreekt vaak. Voor een goed en veilig sportklimaat binnen een vereniging is het belangrijk dat de tuchtrechtspraak boven alle schijn van partijdigheid is verheven.  En dat er doortastend wordt opgetreden”, zegt de aan de Vrije Universiteit verbonden professor.

Onafhankelijk
Zij ziet een eenvoudige oplossing. “De formele weg die je het beste kunt volgen is dergelijke kwesties in handen te geven van een onafhankelijk rechtsorgaan. Dat kan bij het Instituut Sportrechtspraak of bij de tuchtcommissie van de roeibond. Bij justitie worden veel van dit soort zaken geseponeerd.”

Bloedlip
Blink reageerde eerder met de mededeling dat de berichtgeving van NLroei ‘ver van de werkelijkheid staat’. Op de site van RTV Noord bevestigde hij dat in woorden van gelijke strekking. RTV Noord schrijft verder: “Het Gyas-bestuur zelf noemt het verhaal dat NLroei heeft opgetekend ‘onvolledig’ en ‘veel ongenuanceerder dan het in werkelijkheid is gegaan.” De nuancering zou een bloedlip van Blink betreffen die hij opliep toen Pellikaan de megafoon van Blink uit zelfbescherming afweerde toen deze daarmee voor het gezicht van Pellikaan stond te zwaaien. Daarover is door het RTC opgemerkt dat dit het niet rechtvaardigde om voor eigen rechter te gaan spelen.

Hoor en wederhoor
Precies zoals bij het vorige bericht is zowel Blink als Gyas ruimschoots de kans geboden dit artikel aan te vullen met hun visie op en lezing van deze kwestie, en/of aan te geven wat er niet zou kloppen.  Zowel Gyas als Blink willen echter inhoudelijk niet reageren.