Herziening programma nationale roeiwedstrijden

Voorpagina Wedstrijden

Aankomend jaar zal het wedstrijdprogramma van nationale roeiwedstrijden drastisch worden aangepast. Zo verdwijnt de Nieuwelingenklasse.

Amsterdam – De roeibond is hiertoe gekomen na een uitgebreide evaluatie die inmiddels al twee jaar gaande is. Uitgangspunt bij de nieuwe opzet is het creëren van vollere velden en het aanbieden van meer grote nummers. Grootste verandering is het afschaffen van de Nieuwelingen-status.

In plaats van overwinningen of blikken te tellen, wordt voor het statusverhaal overgestapt naar punten. Winst in een klasserend veld levert één punt op en als je in een ploeg hebt gezeten die aan het eind van het seizoen in de top-4 van een klassement is geëindigd, ontvang je eveneens een punt. Hiermee wordt de kans kleiner dat iemand die een hoge klassering heeft gehaald in het Developmentklassement, het jaar erna wederom hierin mee kan dingen. Deelname aan internationale toernooien levert ook punten op.

SA-status
Het uitdelen van meer punten heeft nog een ander doel. “Vanwege de grote klassementsvelden die geen tellend blik opleveren, hebben de laatste jaren steeds minder roeiers de SA-status behaald. Hierdoor kreeg je op het hoogste niveau lege velden en dat willen we tegengaan” aldus verantwoordelijk bondsbestuurslid IJsbrand Haagsma. “Ook zag je dat roeiers expres gingen proberen niet teveel blikken te halen om het jaar erna weer aan een klassement mee te kunnen doen. Dat is nu eenmaal niet de bedoeling van het systeem. We willen dat deze roeiers het gaan opnemen tegen de subtop van Nederland.”

Klassementen
De huidige klassementen worden uitgebreid met een eerstejaarsklassement voor gestuurde boordvieren (zwaar, licht en dames) en een developmentklassement voor dubbeltweeën (zwaar, licht en dames – aanvullend op het huidige lichte vrouwenklassement). Dit biedt kleine verenigingen de gelegenheid om ook deel te nemen met een eerstejaarsploeg en grotere verenigingen hebben de keuze om in plaats van met een tweede acht, met een extra vier deel te nemen.

Uithollen
De extra klassementen voor vieren betekent vermoedelijk wel dat de status van het eerstejaarsklassement in de achten wordt uitgehold. Sterke roeiers zullen nu sneller verspreid over meerdere velden uitkomen. Haagsma laat weten dit niet erg te vinden. “We willen daarbij het niveau in de eerstejaarsklassementen bewust omlaag krijgen. Er mogen komend jaar bijvoorbeeld ook nog maar twee ouderejaars roeiers zonder blikken in een eerstejaarsploeg zitten in plaats van drie. Verder moet het ook mogelijk zijn makkelijk roeiers van dezelfde vereniging te wisselen tussen vier en acht. Dan kan je later in het seizoen nog kijken of je in een ander veld niet beter kan scoren.”

Ex-junioren
De extra developmentklassementen zijn bedoeld voor het laten doorstromen van scullende junioren in studentenverenigingen. Veel verenigingen nemen deze roeiers echter liever op in eerstejaars ploegen of middengroepen om zo junioren de vereniging en de mensen beter leren kennen. Ook zorgen de extra velden voor weer meer spreiding en zal er extra druk op het materiaalbeleid van verenigingen komen, iets wat ook al is gebeurd met de toevoeging van het eerstejaars lichte vrouwen roeien. Haagsma: “Op de onlangs gehouden regiobijeenkomsten waar we de plannen hebben besproken, heb ik hier niemand over gehoord. Ik vermoed dat dit dus wel meevalt.”

Nieuwelingenstatus
Een wijziging die wel voor wat rumoer zorgde is het afschaffen van de oude Nieuwelingenstatus. De nieuwe klasse 2 (het oude overgangsniveau) blijf je als je minder dan acht punten hebt behaald. Daarboven ben je klasse 1 (het oude SA), daaronder klasse 3 (oude Beginnelingen). Het oude Nieuwelingenveld vervalt om grotere velden te krijgen. “Dat heeft vooral een praktische reden. Omdat we naar meer klassementswedstrijden gaan, moeten we daarbuiten naar minder velden toe. Daarnaast helpt het om andere vollere velden te krijgen” vertelt Haagsma.

Splitsen
Een Nieuwelingenblik is op veel verenigingen echter een duidelijke motivatieprikkel voor een gemiddelde niet bovenmatig getalenteerde tweedejaars of derdejaars roeier. Die vervalt op deze manier. “Hier hebben we inderdaad discussie over gehad op de regiobijeenkomsten. Zeker bij de kleine verenigingen is dit een vrees. Wat we nu willen doen is wedstrijdorganisaties de mogelijk geven om klasse 2 wedstrijden te splitsen bij meer dan twaalf ploegen. En dan gewoon het veld op basis van ploeggemiddelde (aantal punten) door midden hakken.”

Toproeiers
Voor ploegen wordt niet meer uitgegaan van het maximaal aantal punten, maar van het gemiddeld aantal punten. Dit heeft als voordeel dat een klasse 1-roeier samen met klasse 2-roeiers nog wel in klasse 2 kunnen uitkomen als de ploeg gemiddeld klasse 2 is. Hiermee wordt aangemoedigd dat (voormalig) toproeiers vaker met jongerejaars in de boot stappen. Een andere noviteit is dat het niet meer mogelijk is om als klasse 1 roeier in het boordroeien een klasse 3 (het oude Beginnelingenveld) wedstrijd te starten. Omgekeerd geldt hetzelfde, dus een klasse 3 sculler kan geen klasse 1 boordwedstrijd starten.

Komende week zullen de besturen van verenigingen de wijzingen tegenmoet zien.

1 thought on “Herziening programma nationale roeiwedstrijden

 1. Laat ze het eerstejaars veld nou eens gewoon echt aanpakken, ipv dit halve gedoe.

  Gewoon minimaal 6 echte eerstejaars (september lid geworden). Maximaal 2 ouderejaars en/of jeugdroeiers.

  Minder klassementswedstrijden. Gewoon de compo opzet: je vaart bijv. heineken, head, varsity, hollandia en zrb. 6 beste 8ten varen op koninklijke de Eerstejaarsacht finale. Winnaar is winnaar eerstejaarsklassement. Daardoor kunnen coaches de roeiers betere roeibasis geven. Nu moet je in een seizoen roofbouw plegen op een ploeg wil je van begin tot eind kunnen presteren. Duurwerk heeft namelijk te weinig korte-termijn-effect, nu met veel blessures in 2e deel seizoen als consequentie.

  Er is dan naast het klassement ruimte om wedstrijden in 2- of 4- te starten tegen ouderejaars ploegen zodat roeiers zich ook meer kunnen ontwikkelen in kleinere nummers.

  Het doel van eerstejaars achten moeten zijn jonge mensen (liefst 18 of 19 jaar) aan het roeien te krijgen. Die nog minimaal 2 a 3 jaar door blijven roeien op nationaal niveau. Aan al die “oudere” roeiers in eerstejaarsachten heb je toch niets, talenten zijn dan te oud voor een SB-wk en te ver in hun studie om uitzicht op een toproeicarriere te hebben.

  Idealiter heb je een 18/19 jarige die in eerste jaar goede roeibasis leert. Gemotiveerd is om door te gaan met roeien. (Dus niet geblesseerd of doodmoe na 10 super belangrijke klassementswedstrijden)
  In het 2e jaar roeien ze een development klassement in 4- met af en toe een wedstrijd in de 2-.
  In het 3e en 4e jaar zitten gaan de ze de strijd aan met subtoppers, talenten komen in aanmerking voor SB.
  In 4e of 5e jaar gaan ze richting developmentboten bij de Bond/SeniorenA of dienen als opstapje binnen de vereniging voor getalenteerde roeiers.

  Volgens mij moet je daar je klasses en klassementen op inrichten. Hoe krijg je talenten in 6-8 jaar op zo hoog mogelijk niveau. Niet hoe krijg ik leuk volle velden.

Comments are closed.