Hamburger wil roeier centraal, onduidelijk of bestuur eerder wist van misstanden

Algemeen

“Het proces is nog niet afgerond, tegelijkertijd gaan we met de roeiers en de coaches alvast werken aan een cultuuromslag”, zei topsportcommissaris Sjoerd Hamburger van de Koninklijke Nederlandse Roeibond begin deze week in een gesprek met NLroei. De boomlange Boatracewinnaar heeft helder voor ogen hoe hij zou willen dat de dingen bij het roeien voortaan zullen gaan. Namelijk: gewoon normaal.

Hij geeft een voorbeeld. “Coaches moeten zich in de toekomst vrij blijven voelen om te kunnen selecteren, maar de communicatie eromheen verdient veel meer aandacht. Roeiers willen begrijpen hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen. Dat vraagt veel tijd en aandacht. Daar moet mijns inziens meer energie in worden gestoken. Ik verwacht niet dat het in de toekomst perfect zal gaan, mensen zullen fouten blijven maken, maar we gaan wel streven naar een verandering. Meer aandacht voor de atleet, dat vind ik belangrijk”, aldus Hamburger.

Oké
Hij kent het klappen van de roeizweep. Als Utrechtse skiffeur, Oxfordroeier en bijvoorbeeld als bemanningslid van de Holland Acht die een tumultueuze ‘reis’ richting de Olympische Spelen van Londen kende. Daarnaast heeft hij relatief veel bestuurlijke ervaring, als bestuursvoorzitter van NL Sporter, president van de Oxford University Boat Club, maar ook als lid van de atletencommissie van de wereldroeifederatie. De korte samenvatting van zijn drijfveer als roeibondsbestuurder: ‘Ik wil dat de roeier centraal komt te staan. Maar ook coaches hebben uiteraard hun expertise en hun rol te vervullen. Het gaat erom hoe we elkaar omgaan. Iedereen moet zich daarbij oké voelen.”

Hard
Hamburger realiseert zich dat de uitkomst van het Fijbes-onderzoek en de schorsing van technisch directeur Hessel Evertse hard zijn aangekomen. En hij snapt ook dat de beknopte toelichting voer is voor speculaties, maar ook dat het voor de overige bondsstafleden kan voelen als publiekelijke verdachtmaking.

De topsportbaas vraagt om begrip. “Op dit moment kan ik niet meer vertellen dan dat er in ons bericht staat. Dat heeft onder andere met privacy te maken, maar ook is het onderzoek nog niet af. Er is al wel geconstateerd dat het gaat om intimidatie en kwetsen. Elk geval is weer anders, maar op die manier is het te rubriceren.  Op enig moment zullen we meer inhoudelijk naar buiten treden, ondertussen zijn we wel met de staf en de roeiers in gesprek over de te nemen stappen.”

Wederhoor
Hamburger licht de positie van Evertse beknopt toe. “Met hem is een gesprek gevoerd en hij is dus geschorst, maar we gaan uiteraard wederhoor toepassen. Het is nu nog niet duidelijk wat de slotsom zal zijn.” Een schorsing is een zwaar middel dat niet zomaar door een werkgever mag worden gebruikt. Er moet sprake zijn van iets zwaarwegends en/of urgents. Daarmee lijkt Evertse weggezet als de kwade genius, maar de hele equipe wordt nog nader doorgelicht. “Het onderzoek is nog niet afgerond, en dat gaat tijd kosten”, zegt Hamburger erover.

Het een en ander kan tot een ongemakkelijke sfeer gaan leiden binnen het bondsbestuur. De rol van het (toenmalige) bestuur zal niet onderbelicht blijven, geeft Hamburger aan. Maar of Fijbes daarbij wordt betrokken, is nog niet duidelijk. Samen met de coaches en de atleten moet er dus nog een plan van aanpak worden opgesteld. Hij hoopt dat plan en de onderzoeksbevindingen (waar mogelijk) te kunnen presenteren.

Breder
NLroei hoorde nadat het gesprek met Hamburger achter de rug was van een groeiende groep roeiers dat er niet alleen bij de olympische equipe sprake geweest van intimidatie en ander ongewenst gedrag, maar dat het de laatste jaren veel breder was: van junioren, onder 23-jarigen tot en met andere talententeams.

Ook verneemt de NLroei-redactie in de afgelopen dagen signalen van diverse coaches en ouders dat klachten en opmerkingen over onbehoorlijkheden niet serieus zijn genomen door het bondsbestuur. Er wordt gesproken over nalatigheid. Evertse is dus geschorst en moet zich binnenkort verantwoorden, maar de voorganger van Hamburger – Chris IJsbrandy – was mede verantwoordelijk voor het werk van de technisch directeur. IJsbrandy zwaaide recent af met een dikke bos bloemen in zijn handen en een erelidmaatschap op zak.

Iemand verwoordt het zo. “Er moest kennelijk veel wijken voor het scoren bij de Olympische Spelen. De bondsvoorzitter doet het nu voorkomen of hij verrast is, terwijl hij allang op de hoogte was van ongewenst gedrag door bondsfunctionarissen, ook tegenover jonge mensen. De onderzoeksplicht van een bestuur gaat verder dan navraag doen bij de technisch directeur. Het is ze allemaal panklaar met naam en toenaam voorgelegd”, aldus een doorgaans betrouwbare bron. Klagers en informanten hebben geen trek om met hun naam in een artikel te staan, uit angst voor represailles.

Redactionele noot
De roeibond is om een reactie op de bovenstaande informatie gevraagd, er kwam nog geen antwoord op de concrete vraag of Arisz en/of IJsbrandy door roeiers, coaches en/of ouders van roeiers zijn geïnformeerd over zaken die door de KNRB zijn omschreven als intimidatie, kwetsing of andere ongewenste omgangsvormen. En zo ja, wat deden zij als bestuurders met die informatie? Wel werd het volgende alvast van bondswege onderstreept: ‘Het gaat ons erom dat we hopen toe te werken naar een transparante cultuur waarin het wel normaal wordt en voelt dat je elkaar open aan kan spreken”