Goed om elkaar weer in het echt te zien

Column

Eindelijk was het zover, de roeigemeenschap kon weer in het echt bijeenkomen bij een ledenvergadering. Je zag zaterdag dat de leden, vooral bestuurders van onze verenigingen, het leuk vonden elkaar weer te zien. En dat gevoel had ik ook zelf. Het roeibondsbestuur zat als vanouds tegen over de leden, maar in de toekomst zal men meer naast elkaar gaan zitten.

In het bondsbestuur zijn wisselingen geweest. Tussentijds waren toegetreden penningmeester Danielle van Rieven, Sjoerd Hamburger (toproeien) en  Wouter van Groeningen voor de evenementen. Nu trad toe Jenny van Dobben de Bruijn als secretaris, zij volgt Hélène Fobler op die in het bestuur blijft en de opleidingen in haar portefeuille krijgt. Er is daarmee ook een verjonging van het roeibondsbestuur gaande en dat vind ik een goede ontwikkeling. Aftredend was IJsbrand Haagsma, die jaren hard heeft gewerkt in het bestuur.

Het belangrijkste thema dat terecht voorafgaand aan de geplande agenda met de leden werd besproken was de veiligheid in het toproeien, het onderzoek dat heeft plaatsgevonden en de nare uitkomsten ervan. Het zal de roeibond nog heel wat werk geven, maar fout gedrag is niet acceptabel.

Daarna gingen we door naar de geplande agenda. Punt dat daarbij er uitsprong was de zogeheten licentie. Al heel lang wordt binnen de bond gesproken over al of niet een individueel lidmaatschap. Ruim tien jaar terug mocht ik een commissie leiden toen de gemoederen echt hoog opliepen.

Bijna alle bonden hebben een systeem waarbij naast de verenigingsleden ook individueel lid zijn van de bond. NOCNSF eist ook zo een constructie.  En nu gaat ook de roeisport stappen zetten. Er komt een systeem met een basislicentie voor de individuele leden van de verengingen en die licentie wordt door onze nationale bond afgegeven.

Ik vind het verstandig, het kan de sport veiliger maken, zeker ook door basiseisen aan roeivaardigheid.  Wel moet de bond er voor zorgen dat mensen individueel niet met e0mails worden overspoeld, maar dat werd op een vraag daarover gelukkig meteen toegezegd.

En nu op naar de wedstrijden, hopelijk zien we elkaar daar langs het water!