Geen tweedejaars dispensatievelden in nieuw wedstrijdprogramma

Achtergrond Voorpagina

Het amendement dat een flink aantal studentenverenigingen bij vorige bonds-ALV had ingediend loopt op niets uit. Het was de bedoeling in het nieuwe wedstrijdprogramma meer startmogelijkheden te krijgen voor tweedejaars. Wedstrijdorganisaties gaven aan niet aan het verzoek te kunnen voldoen. Of bleken niet in staat binnen de door de bond gestelde termijn van twee weken te reageren.

“Ik maak me grote zorgen voor het gat waar gemiddelde tweedejaars roeiers nu in vallen”, zegt Nick Jansen, wedstrijdcommissaris van Triton en initiatiefnemer van het amendement. “Er is voor hen nu geen veld meer waarin ze competitief in mee kunnen varen. Ik constateer nu al dat mensen daardoor eerder afhaken.”

Overeenstemming
Jansen meent dat het achteraf een onmogelijk opgave was om aan de eisen van de bond te voldoen. De studentenverenigingen moesten eerst overeenstemming zien te bereiken over in welke velden zij een extra divisie zouden willen. Na een kleine week kwamen zij overeen dit aan te vragen voor de vier-zonder-stuurman en de lichte vrouwendubbeltwee. Per wedstrijdweekeinde zou dit 40 minuten extra kosten.

Wedstrijdorganisaties
Vervolgens moesten de wedstrijdorganisaties aan de slag. “Alleen de ARB liet binnen de termijn weten dat het mogelijk was extra velden uit te schrijven. Maar omdat zij van de andere organisaties hoorden dat zij de extra velden niet zouden uitschrijven, trokken zij zich terug. Twee weken na de deadline lieten de Damen Regatta en de Hollandia weten het alsnog te kunnen realiseren”, laat verantwoordelijk bestuurslid IJsbrand Haagsma weten.

Termijn
Jansen stelt dat de gestelde termijn van twee weken veel te kort was. “Ik heb het idee dat de roeibond ons voorstel niet echt een kans heeft gegeven en ons blij heeft gemaakt met een dode mus. We hebben echt ons best gedaan de organisaties achter de broek aan te zitten, maar ik kreeg de indruk dat zij ook niet goed wisten wat ze ermee aan moesten.”

Overgangsmaatregel
Haagsma bestrijdt deze zienswijze. “Het had mij niet uitgemaakt of dit was doorgegaan, het ging enkel om een overgangsmaatregel van één jaar. Toen we het bespraken had ik niet het idee dat de gestelde termijn een onhaalbare kaart was, al had ik wel door dat er weerstand was bij de wedstrijdorganisaties. Maar snel uitzoeken of je 40 minuten kan toevoegen aan het programma is toch niet al te lastig?”

Jaaroverzicht
Hij stelt dat dat er gegronde redenen waren de termijn zo strak te stellen. “Het jaaroverzicht van de roeibond moest naar de drukker. Aan wat daar instaat kunnen mensen rechten en plichten ontlenen, daarom kunnen we ook nu niet alsnog sommige wedstrijden dispensatie geven.”

NSRF
De bondsbestuurder meent zijn best te hebben gedaan, terwijl hij ondertussen ook wisselende signalen binnenkreeg. “De NSRF, die nota bene het initiatief van de vereniging ondersteunde, bleek bijvoorbeeld niet in staat de door hen zelf gewenste aanpassing te kunnen doen bij de door hunzelf georganiseerde Slotwedstrijden. Dat kwam niet sterk over.”

Schrappen
Jansen meent juist dat de volgepropte wedstrijden ervoor hebben gezorgd dat zijn initiatief kansloos was. “De bond heeft bij het bepalen van het standaardprogramma al de grens opgezocht van wat mogelijk was. We hadden zeker ideeën voor het schrappen van andere wedstrijden, zoals de Beginnelingendubbeltwee. Maar we mochten daar geen voorstel voor doen.”

Uitgangspunten
Haagsma beaamt dat laatste. “Er is vorig jaar met alle verenigingen zorgvuldig over het standaardprogramma gesproken. Daar dingen uithalen heeft ook weer gevolgen voor bepaalde gekozen uitgangspunten, zoals in dit geval het stimuleren van scullen. Daar kunnen we dus niet aan beginnen.”

Verdunning
Ook is het niet mogelijk slechts een enkel extra nummer uit te schrijven, waarmee Gyas-hoofdcoach Rogier Blink trachtte de problemen weg te nemen. “Omdat we verdunning van velden willen tegengaan, mogen sommige potentiële velden niet worden uitgeschreven. Wél is er de mogelijkheid nummers twee dagen per wedstrijdweekeinde te verroeien”, aldus Haagsma.

Junioren
De bestuurder, die ook actief is als coach bij Laga, denkt zelf overigens dat het wel mee zal vallen met ontmoedigde tweedejaars roeiers. “Junioren hebben al jaren een systeem met weinig blikkans en hebben desondanks veel lol in het roeien. Waarom kan dat niet voor mensen die bij een studentenvereniging beginnen? Het heeft alles te maken met wat voor doelen je als coach stelt voor een ploeg.”

©NLroei, 17-1-2017