Pieta van Dishoeck: “Bewustzijn grensoverschrijdend gedrag is toegenomen”

Achtergrond

#Metoo lijkt aan de Nederlandse roeisport voorbij te gaan. Er zijn de redactie geen openbare klachten bekend die gaan over seksueel geweld en machtsmisbruik. Maar dit wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. Pieta van Dishoeck – onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon bij de roeibond – geeft enig inzicht. Zij is inmiddels bijna twee jaar in deze functie actief.

“Uiteraard kan en wil ik niet ingaan op individuele kwesties. Maar ik wil wel wat vertellen over de aard van zaken die worden gemeld, wat ik daarmee doe en wat mensen moeten doen die iets willen melden of met nare voorvallen zijn geconfronteerd”, trapt Van Dishoeck af.

Achttien

Het fenomeen #Metoo heeft volgens haar niet geleid tot een toename van het aantal meldingen. “Hoe dan ook is het aantal gevallen dat met seksueel geweld of seksuele intimidatie te maken heeft, in de minderheid. In de bijna twee jaar dat ik dit vertrouwenscontactpersoon ben, is er achttien maal inhoudelijk contact met mij opgenomen. De meerderheid van deze gevallen gaat over zaken die te maken met hoe er met sporters (en coaches) wordt omgegaan.

Grensoverschrijdend

“Grensoverschrijdend gedrag betreft niet alleen seksuele intimidatie, maar bijvoorbeeld ook verbale agressie of geestelijke manipulatie. Soms kan het ook zijn dat een bestuur, of een coach zorgen heeft over een sporter en zich afvraagt hoe hij of zij het gesprek hierover kan aangaan. Overigens is de vertrouwenscontactpersoon ook beschikbaar voor (vermeende) daders, ook zij hebben vaak hulp nodig of zijn geschrokken van de beschuldiging.”

Veilig

Van Dishoeck is politieagent noch rechter. “Het belangrijkste wat ik doe is advies geven over wat mensen kunnen doen die in hun beleving te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Ik rapporteer hierover geanonimiseerd aan het bondsbestuur zodat zij goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de roeiwereld en zij – indien nodig – actie kunnen ondernemen. Uiteindelijk is het bondsbestuur verantwoordelijk voor het creëren van een veilig sportklimaat. Net zoals een clubbestuur verantwoordelijk is voor een veilig sportklimaat bij de vereniging”.

Lomp

Van Dishoeck is vaak in de eerste plaats een luisterend oor. “Vanuit eigen ervaring weet ik hoe het eraan toe kan gaan in de roeiwereld. En hoe lomp sommige coaches kunnen overkomen, waarbij ik wel wil zeggen dat van het zelfde gedrag de ene roeier last kan hebben, terwijl de ander er geen problemen mee heeft”

Gesprek
Volgens Van Dishoeck blijven er altijd interpretatieverschillen. “Maar wanneer er meerdere meldingen over een persoon binnenkomen, is het aan het bestuur van de KNRB, of het bestuur van de betreffende vereniging om hierover het gesprek aan te gaan met de betrokkenen op basis van de meldingen die zijn gedaan.” De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor roeiers. “Coaches kunnen net zo goed slachtoffer zijn, bijvoorbeeld als ze worden geschoffeerd door ouders van roeiers.”

Professionalisering

Sinds de invoering van vertrouwenspunt Sport na de affaire Ooms in de judosport, is er meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sportwereld. Iedere vereniging werd verplicht tot het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Dit heeft geleid tot professionalisering in het afhandelen van problemen op het vlak van seksuele intimidatie.

Bewustwording
Daarnaast draagt volgens Van Dishoeck de media-aandacht bij aan bewustwording. “In het verenigingsblad van Aegir stond dit najaar een stukje met zogeheten slutshaming afgedrukt. Men is zich bij Aegir waarschijnlijk rot geschrokken over wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. De roeibond heeft hier snel op gereageerd en uiteindelijk is het een positieve ontwikkeling dat men zich steeds meer bewust is dat we niet op deze manier met elkaar moeten omgaan en dat we allemaal verantwoordelijk zijn om dit gedrag tegen te gaan”, aldus Van Dishoeck.

Contact
Pieta van Dishoeck is er voor de hele roeisport. Je hoeft niet bij de bond te trainen om contact met haar op te nemen. Dat geldt ook voor de vertrouwenspersonen bij de clubs die willen overleggen met een collega. Mensen die contact op willen nemen met Pieta van Dishoeck, kunnen mailen naar vcp@knrb.nl