Update 15.45u: ploegvaarverbod in Eindhoven van de baan

Algemeen

15:45 u. Opluchting in de Lichtstad. De gemeente gaf zojuist groen licht. Dit betekent dat roeiers van Theta en Beatrix die jonger zijn dan 27 jaar in ploegverband weer het water op mogen.

“We zijn tot deze conclusie gekomen, omdat het water/roeiparcours in dit geval als verlengde van de sportaccommodatie kan worden beschouwd. De toegang tot het water/roeiparcours is in de praktijk beperkt tot de leden van de roeiverenigingen. Er vindt op het water geen vermenging met andere vervoersstromen plaats, waardoor de situatie beheersbaar blijft”, mailde de gemeente aan de clubs.

Bericht van vandaag 8 uur:

De kwestie over het begrip ‘sportaccomodaties’ sleept in Delft en Eindhoven nog voort. De lokale overheid geeft in deze steden geen toestemming om te roeien in ploegverband, dit dus vanwege de omschrijving op rijksoverheid.nl: “Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties.” In de rest van Nederland is er (een vorm van) ontheffing, maar in Eindhoven en Delft (nog) niet. Elders konden jongeren gisteren in ploegverband wel van wal.

Proteus-Eretes is nog in overleg met de gemeente Delft. Thetavoorzitter Koen van Wesel uit Eindhoven legt uit: “Er zijn vanuit de overheid geen vraagtekens gezet bij de veiligheid op ons roeiwater. Het verbod zit puur in het woordje sportaccommodatie. Ons kanaal is dat officieel niet. Of beter gezegd: nog niet. In andere steden levert het geen problemen op. We hopen dat er een oplossing wordt gevonden zodat het toch mogelijk wordt gemaakt om te gaan sporten in groepsverband. Dat is ook de intentie van de overheid. We zijn in constructief overleg met de gemeente. Vooralsnog ga ik ervan uit dat het goed gaat komen.”

Verzoek
Bondsvoorzitter Rutger Arisz mailde onder meer het volgende naar het college van burgemeester en wethouders: “Hierbij verzoeken wij u derhalve om de buitensportaccommodatie van uw roeivereniging en haar roeiwater aan te merken als reguliere sportaccommodatie, in de betekenis van het gestelde in de recente verruiming voor sportbeoefening door jongeren als vastgesteld door het kabinet, uw veiligheidsregio en uw gemeente. We verzoeken de burgemeester om ontheffing van de regel voor roeien dat uitsluitend “op” de accommodatie mag worden geroeid en dat roeien op het roeiwater derhalve wordt toegestaan.