Dopingautoriteit zag in 3 jaar 3 roeiers met Thyrax, ruim 300.000 medische gebruikers in Nederland

Algemeen

Het is een misverstand dat de Dopingautoriteit specifiek een vraagteken zet bij Thyraxgebruik binnen de roeisport. Dit bevestigt autoriteitsvoorzitter Vincent Egbers tegenover NLroei. Voor de camera van de NOS was het zijn bedoeling aan te geven dat de Dopingautoriteit trends volgt als het gaat om bijvoorbeeld medicatie die (nog) niet op de dopinglijst staat, waaronder Thyrax. Egbers vertelde zondagavond bij de NOS dat dit geneesmiddel voor mensen die schildklierproblemen hebben, onder anderen bij schaatsers, maar ook bij roeiers is gebruikt.

“En dit weten wij omdat de sporters het zelf hebben aangegeven op het formulier dat zij invullen tijdens  de dopingcontrole. Omdat het geen verboden middel is, hoeft men het niet op te schrijven op het dopingcontroleformulier. Ook is het niet nodig dat een sporter voor dit geneesmiddel over een medische ontheffing beschikt”, legt Egbers uit. Zo zijn er sporters die vanwege een nierziekte EPO voorgeschreven krijgen, maar zij krijgen daarvoor pas een medische ontheffing als daar een speciale commissie van de Dopingautoriteit met daarin vijf artsen naar heeft gekeken en toestemming voor heeft verleend.

Ongestraft
Het ging in drie jaar tijd om drie roeiers. Statistisch gezien kunnen dat zeker mensen zijn die een schildklieraandoening hebben, want ruim 300.000 Nederlanders gebruiken Thyrax op doktersvoorschrift. Het punt dat de Dopingautoriteit wilde maken, is dat sporters dit middel nu het ongestraft kunnen gebruiken, omdat het niet verboden is voor sporters. Het gebruik ervan is echter uit gezondheidsoverwegingen ernstig af te raden als men niets aan de schildklier heeft.

Detectie
“Wij willen graag dat Thyrax zo snel als mogelijk als doping wordt verboden. WADA heeft Thyrax nog niet op de dopinglijst geplaatst, omdat het nog niet goed is op te sporen. Het gaat om een lichaamseigen hormoon, dat maakt het lastig. Het nieuws van de NOS zat in het gegeven dat er in het laboratorium in Gent aan een detectiemethode wordt gewerkt. Dat gebeurt momenteel ook in Italië”, zegt Egbers.

Slikkers
Aan het middel wordt onder meer toegeschreven dat het voor een versnelde vetverbranding kan zorgen en het energieniveau kan beïnvloeden. De Dopingautoriteit noch de roeibond hebben enig zicht op Thyraxslikkers die hun gebruik niet melden op het dopingcontroleformulier. Technisch roeibondsdirecteur Hessel Evertse is evenals de Dopingautoriteit een tegenstander van het gebruik van medicijnen door sporters zonder dat daarvoor een medische noodzaak bestaat. Hij vindt het dan ook een goede zaak dat er aandacht voor is. Goede voorlichting en de ontwikkeling van detectiemethoden juicht hij toe.

Op de hoogte
“Volgens de Schildklierorganisatie weten circa 700.000 Nederlanders dat ze een probleem hebben met hun schildklier. Daaronder zijn vanzelfsprekend ook sporters en topsporters. En iedereen is gebaat bij opsporing van dit probleem en behandeling ervan. Met een schildklierprobleem kan prima worden gesport, ook op het allerhoogste niveau. Laten we dat wel koesteren en vaststellen dat het onderkennen en de behandeling zeer waardevol zijn. Onze medische staf is op de hoogte van de atleten die dit betreft. De getallen – drie wedstrijdroeiers die sinds 2018 bij een dopingcontrole hebben aangegeven het medicijn te gebruiken – komen daarmee goed overeen”, aldus Evertse. Hij kan niet zeggen of de drie ook daadwerkelijk een schildklieraandoening hebben, dit valt onder het medisch beroepsgeheim.