Bond tobt nog altijd met veiligheidsbeleid

Kort

Ruim een half jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door een onheilstijding: er zou sprake zijn geweest van kwetsing en intimidatie bij de Nederlandse roei-equipe. Tevens werd bekend gemaakt dat technisch directeur Hessel Evertse was geschorst. Een maand later werd het bondsbestuur door de rechter teruggefloten, de schorsing moest ongedaan worden gemaakt.

In juli deed een aantal boze roeiers beklag bij NLroei over het bondsbestuur. De bestuurders gingen hun rol zelf evalueren en vervolgens bleef het vier maanden doodstil. Maar zaterdag aanstaande worden er bij de bondsvergadering mededelingen gedaan, zo werd eerder aangekondigd.

‘Verder toewerken’
Bij de beantwoording van schriftelijke vragen van Liesbeth Driest – voorzitter van de Amsterdamse roeibond – geeft het bestuur van de Nederlandse bond vanavond alvast aan dat er vele gesprekken zijn gevoerd, maar ook dat het nog steeds niet tot een (voorlopige) afronding kwam, ondanks de uitvoerige gesprekken. “De inzichten hieruit worden op korte termijn weer besproken en verrijkt met iedereen die betrokken is en daarop wordt verder beleid geschreven met benodigde actiepunten voor het verder toewerken naar een verantwoord werkklimaat”, schrijft de bond.