Roeibond: ‘kwetsing en intimidatie kregen te veel ruimte’, TD Evertse geschorst

Algemeen

[update 23.30 u, KNRB bevestigt schorsing van technisch directeur Hessel Evertse] Uit een extern onderzoek naar de topsportafdeling binnen de roeibond bleek dat er geen sprake van een veilig sociaal klimaat was. “Uit het rapport blijkt dat er een topsportcultuur is ontstaan waarin kwetsing en intimidatie te veel ruimte kregen. Dit kon bovendien onvoldoende bespreekbaar worden gemaakt. Uit het rapport is duidelijk dat het niet om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. Het bestuur van de KNRB neemt de signalen van de topsporters zeer serieus en is van mening dat een veilig sportklimaat een vanzelfsprekendheid moet zijn voor alle sporters”, aldus een bericht op KNRB.nl. De roeibond zou technisch directeur Hessel Evertse hebben geschorst, dit meldt de NOS.

Eerder gaf de roeibond nog in dit bericht aan dat het onderzoek werd ingesteld “na de onthullingen vorig jaar van grensoverschrijdend gedrag in het turnen, kwamen in 2021 ook andere sporten in de spotlights te staan waar het gaat om een onveilig sportklimaat.” Vandaag geeft de KNRB echter een andere beweegreden op. “Naar aanleiding van een evaluatie over de uitzending naar de Olympische Spelen in Tokyo onder de atleten heeft het bestuur van de KNRB eind 2021 opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Fijbes Consultancy voor een onafhankelijke signaalanalyse.”

Ook stipt de bond aan dat het signaleringssysteem en de meldingsinfrastructuur heeft gefaald. “Helaas blijkt dat er ook eerder signalen door atleten zijn afgegeven”. Bondsvoorzitter Rutger Arisz: “Binnen de topsportcultuur is er onvoldoende gelegenheid geweest om eerdere signalen op de juiste tafel terecht te laten komen, waardoor er onvoldoende opvolging is gegeven.”

Wat er is gebeurd en met wie binnen het Aegon Nationaalroeiteam laat het bericht onvermeld. Er wordt alleen aangegeven dat het niet om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat.