Roeiers hebben vertrek geëist, bestuur in zelfevaluatie

Algemeen

Een aantal roeiers heeft in april het vertrek geëist van bondsvoorzitter Rutger Arisz en bestuurslid Hélène Fobler. De boze roeiers vinden het niet oké dat deze bestuurders vooralsnog geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor misstanden binnen de nationale equipe.  Het bondsbestuur zou al jaren op de hoogte zijn geweest van intimidatie en kwetsing, maar pakte de problemen niet aan. Dit hebben verschillende bronnen uit het (voormalige) Aegonroeiteam onafhankelijk van elkaar tegen de NLroei-redactie gezegd. Zij willen anoniem blijven uit vrees voor represailles. In een reactie gaf het bondsbestuur gisteravond aan het eigen functioneren zelf te hebben geëvalueerd onder begeleiding van een externe facilitator. De uitkomst daarvan wordt naar verwachting binnenkort gedeeld met de roeiers en de bondsstaf, en vervolgens met de media.

‘Het bestuur herkende in klachten over het topsportklimaat geen patronen of wilde die niet zien’, zo luidt één van de verwijten. De eis werd in april door de roeiers op tafel gelegd in een bijeenkomst naar aanleiding van de schorsing van technisch directeur Hessel Evertse. Daarbij waren bestuurders, roeiers, de technische staf en de vertrouwenspersonen van de roeibond aanwezig.

Het stoort de roeiers onder meer dat Evertse wordt verweten dat hij signalen van en klachten over ongewenst gedrag van het bestuur heeft weggehouden, terwijl men zelf al lang op de hoogte was van dergelijke misstanden. In een persbericht omschreef de roeibond het zo. “Binnen de topsportcultuur is er onvoldoende gelegenheid geweest om eerdere signalen op de juiste tafel terecht te laten komen, waardoor er onvoldoende opvolging is gegeven.”

Hypocriet
Volgens de roeiers is het bestuur al jaren via onder andere vertrouwenscontactpersonen bekend dat er dingen binnen de equipe niet in de haak waren, maar men greep niet adequaat in. Men vindt de verklaring van voorzitter Rutger Arisz namens het bestuur dan ook hypocriet. “Ten eerste betreurt het ons enorm dat dit binnen ons topsportprogramma mogelijk is geweest. Dat moet voor de getroffen atleten een zeer nare ervaring zijn. Ik dank de atleten daarom voor hun moed en openheid en het delen van hun ervaringen. De signalen hebben mij en de andere bestuurders zeer geraakt”, aldus Arisz in dit persbericht van vrijdag 8 april.

Arisz is sinds 2016 voorzitter van de roeibond. Fobler maakt vanaf 2015 deel uit van het bestuur. Zij had als secretaris onder andere (het tegengaan van) ongewenst gedrag binnen haar takenpakket. Per april van dit jaar heeft zij binnen het bestuur een andere functie gekregen, Fobler is nu commissaris opleidingen en vrijwilligersbeleid. Chris IJsbrandy was van 2013 tot november 2022 commissaris toproeien. Hij zat toen aan het einde van de maximale bestuurstermijn en werd beloond met een erelidmaatschap.

‘Uitkomst zelfevaluatie wordt besproken, er wordt nog gewerkt aan invulling van verantwoord sportklimaat’

Uit bondsbestuursverklaring juli ’22.

IJsbrandy werd opgevolgd door Sjoerd Hamburger die een onderzoek naar misstanden in gang heeft gezet. Dit leidde in april 2022 dus tot de schorsing van Evertse. Die schorsing werd een maand later door de rechter teruggedraaid. Hamburger erkende dat er te voorbarig is gehandeld. Een kwartaal na de signaleringsrapportage van onderzoeker Fijbes is nog steeds niet duidelijk wat er in het verleden precies is misgegaan en wat er in de toekomst gaat veranderen om ongewenst gedrag te voorkomen. Ondertussen is Evertse weer ‘gewoon’ in functie.

Bestuursverklaring
Gisteravond ontving NLroei van Fobler de volgende verklaring naar aanleiding van vragen over het voorgaande. “In april hebben de atleten, coaches en staf van het nationaal roeiteam, bureaumedewerkers en bestuur met elkaar gesproken over de situatie en de cultuur bij het toproeien. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het toproeien, is onder andere afgesproken dat het bestuur een zelfevaluatie zou doen onder begeleiding van een externe facilitator. Deze evaluatie heeft kort na dit gesprek plaatsgevonden en de uitkomsten daarvan bespreken wij, zoals je zult begrijpen, als eerste met de atleten, coaches, staf en bureaumedewerkers.

In samenspraak met alle betrokkenen, dus met de KNRB atletencommisie, coaches, staf en bureaumedewerkers, is afgesproken om het vervolggesprek te organiseren na de Wereldbeker wedstrijden en na de selectieperiode. Tijdens dit gesprek bespreken we onder andere de uitkomsten van de zelfevaluatie.

Daarnaast wordt onder leiding van algemeen directeur Christa Grootveld, in samenwerking met alle betrokkenen, gewerkt aan de invulling van een verantwoord sportklimaat. Ook hierbij worden de atleten, coaches, staf en bureaumedewerkers betrokken. NOC*NSF ondersteunt hierbij. Door dit breed in te zetten, willen wij ervoor zorgen dat alle betrokkenen de mogelijkheid hebben om bij te dragen.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat het alleen mogelijk is om tot goede resultaten te komen, in werk, sport of elders, wanneer dat in een veilige omgeving plaatsvindt. Daarom vinden we het van groot belang om als eerste de gesprekken te voeren met atleten, coaches, staf en bureaumedewerkers voordat wij dit delen met de media.Zodra deze gesprekken gevoerd zijn, komt er vanuit de KNRB hierover bericht naar buiten, waarbij wij ook zullen delen hoe we de invulling van een verantwoord sportklimaat voor ons zien”, aldus Fobler mede namens Arisz en Hamburger.