[Blad Roei!] Herziening wedstrijden: Van blikken naar punten

Achtergrond Voorpagina Wedstrijden

Wij van NLroei adviseren een abonnement op Roei! Want abonnees van dit blad hebben het (voor)recht alle artikelen ervan te lezen, één dezer dagen valt het op hun deurmat. Nog geen abonnement, maar toch alvast een blik erin werpen? Hier een artikel over aanstaande veranderingen bij nationale wedstrijden.

Herziening nationale wedstrijden: VAN BLIKKEN NAAR PUNTEN
(door Leonie Walta, redactie Roei!)

De Algemene Vergadering van de KNRB besloot op 5 maart tot herziening van de nationale wedstrijden voor senioren. De doelen zijn grotere deelnemersvelden en betere doorstroming van roeiers naar hogere klassen. Vooral de klassering gaat in 2017 veranderen. Het zijn niet meer de blikken die tellen maar punten.

De categorieën in het (inter)nationale wedstrijdroeien zijn gebaseerd op leeftijd. Zo heb je Junioren voor roeiers jonger dan 19 jaar, Senioren B voor roeiers jonger dan 23, Senioren A staat open voor iedereen en Veteranen voor roeiers van 27 en ouder. Deze zijn verder onderverdeeld naar geslacht en gewicht.
In Nederland kennen we daarnaast een systeem van klassen, Beginnelingen, Nieuwelingen en Overgangs. Die staan open voor roeiers van alle leeftijden, maar kennen een beperking aan het aantal overwinningen dat je mag hebben gehaald om eraan deel te mogen nemen. Daarbij tellen alleen blikken in klasserende wedstrijden, dat zijn overwinningen in seniorennummers op nationale wedstrijden over twee kilometer boord-aan-boord. Uitzondering zijn de overwinningen in twee kilometer races voor de eerstejaarsklassementen en developmentklassementen, die zijn niet klasserend (zie ook kader Eerstejaars 4+ en Development 2x).

In 2017 gaat de KNRB een aantal subtiele veranderingen in dit systeem aanbrengen. De bond hoopt de doorstroming van roeiers naar de hogere klassen te bevorderen door niet te tellen in blikken maar met punten. Die behaal je niet alleen met overwinningen maar ook met een toppositie in een van de klassementen of deelname aan een internationale elitewedstrijd. Daarnaast gaat het aantal klassen omlaag om het aantal deelnemers per klasse te vergroten. En waar voorheen de roeier met de meeste blikken bepalend was voor de klasse waarin de ploeg mocht deelnemen telt vanaf nu het gemiddeld puntenaantal van de ploeg. Dit maakt het mogelijk dat relatief onervaren roeiers zich met de inbreng van een ervaren roeier beter kunnen ontwikkelen.

Punten verzamelen

Op 1 januari 2017 tellen alle blikken die je tot dan toe heb behaald in klasserende wedstrijden als punten. En met elke klasserende wedstrijd die je vanaf dan wint verdien je ook weer een punt.
Deelnemers aan een eerstejaars of developmentklassement kunnen een punt verdienen als ze aan het eind van het seizoen in de top een, twee, drie of vier van hun klassement eindigen – afhankelijk van het totaal aantal deelnemers. Ten slotte levert deelname aan grote internationale evenementen, zoals wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, een of meer punten op, afhankelijk van het evenement en het resultaat.


Minder klassen

De huidige Beginnelingen-, Nieuwelingen- en Overgangsklasse verdwijnen. Nieuw is de indeling in drie klassen, waarbij Klasse 1 de hoogste is. Aan Klasse 3 mogen alleen roeiers deelnemen die nog geen punten hebben. Klasse 2 staat open voor roeiers met – gemiddeld – minder dan 6 punten. Klasse 1 zijn in feite de Senior B (roeiers onder 23) en Senior A (open klasse) velden.

Gemiddeld puntenaantal per ploeg

Roeiers die individueel in Klasse 1 vallen mogen in een ploeg ook in Klasse 2 starten, mits het gemiddelde van de ploeg onder de 6 punten per roeier blijft. Roei je bijvoorbeeld in een vier, dan mag de som van het aantal punten niet groter zijn dan 23. Zitten er bijvoorbeeld drie roeiers in de boot met ieder 4 punten, dan mag de vierde 11 punten hebben.

Boord en scull

Punten behaald in boordnummers en scullnummers worden apart bijgehouden. Desondanks mag je als Klasse 1 boordroeier niet meer scullen in Klasse 3, en als Klasse 1 sculler niet meer boordroeien in Klasse 3. Voor deelname aan ergometerwedstrijden telt het hoogste puntenaantal dat je in een van beide disciplines hebt behaald.

Uitgelicht
EERSTEJAARS 4+ EN DEVELOPMENT 2x
Aan de eerstejaarsklassementen voor achten en lichte vrouwen dubbelvieren worden in 2017 ook klassementen in de vier met stuurman toegevoegd. Hierdoor hebben ook kleinere verenigingen de mogelijkheid om deel te nemen. Net als in de achten is er een klassement voor zware mannen, lichte mannen en vrouwen. Eerstejaarsklassementen staan open voor eerstejaars roeiers uit Klasse 3 en maximaal één (vieren) of twee (achten) ouderejaarsroeiers uit die klasse.

De developmentklassementen worden in 2017 uitgebreid met de dubbeltwee voor zware mannen, lichte mannen en vrouwen. Het doel is de doorstroming van scullende junioren in een studentenvereniging te bevorderen. Er waren al klassementen in de vierzonder en de lichte vrouwen dubbeltwee. Developmentklassementen staan open voor tweedejaars roeiers of roeiers met samen maximaal 10 punten (in een vier) of 5 punten (in een twee).

In de praktijk doen vooral ploegen van studentenverenigingen mee aan deze klassementen, maar ook andere roeiers mogen hieraan deelnemen.
———————- einde artikel —————-
Verder wordt er in het nieuwe nummer van Roei! aandacht besteedt aan roeien in de oorlog. Artikelen in het toenmalige bondsorgaan, de Waterkampioen, laten zien hoe het roeien in de eerste oorlogsjaren floreerde. Na de oorlog werd het oostelijk deel van Duitsland no-go area, zeker voor officieren bij de Nederlandse Verbindingsdienst. Juist daarom ging en gaat Gerrit Jan Huijsman van Die Leythe daar zo graag toeren.

Daarnaast een bezoek aan de Macboats-werf. De KNRB koos van de die botenbouwer de wherry’s voor het botenwagenproject. Qua topsport kijken Roei! mee hoe Mark Emke de mannen van de Holland Acht selecteert. En hoe Nico Rienks met zijn project SylVia een Vrouwen Holland Acht voor de Spelen van 2020 opleidt. Dit en veel meer in nummer 13 van Roei!, het blad voor alle roeiers. Meer weten? www.roeiblad.nl en volg ons op @roeiblad.