Zorg voor eenheid

Column

De roeibondsvergadering van zaterdag zou in levende lijve zijn, maar het virus lag dwars. Dus het werd toch weer een digitale bijeenkomst. Jammer, want het zou goed zijn geweest als mensen elkaar weer eens in het echt hadden kunnen spreken. Het Zoom-gebeuren heeft toch iets van praten op afstand en vervelend was dat de vergadering te laat begon, omdat een aantal vertegenwoordigers van verengingen maar niet werd toegelaten door technische problemen.

Bij de vergadering zelf bleken er duidelijk punten te zijn waar het bondsbestuur en heel wat verengingen verschillend over denken. Over de zogeheten coachlicentie hoor ik al een aantal jaren discussie en nu kwam er ook nog een verenigingsbrief de avond voor de vergadering. Dat je bepaalde kwaliteitseisen wil stellen aan coaches, kan ik me goed  voorstellen en dat gebeurt ook zo bij andere bonden. Er hoort ook een overgangsrecht bij en ik hoorde dat het bondsbestuur daar best aan mee wil werken. Het onderwerp komt bij de extra (digitale) vergadering van 30 november weer op de agenda

En dan de begroting. De avond voor de vergadering werd een amendement ingediend om 30.000 euro extra te besteden aan juniores voor de breedtesport. Een sympathieke wens, maar in het amendement ontbrak de dekking en dat vind ik niet kunnen. Het amendement werd aangenomen, waarna op verzoek van het bestuur de stemming over de begroting 2022 is uitgesteld tot de eerder genoemde vergadering van 30 november. De komende dagen kan gedacht worden over, hoe verder. Gemakkelijk is dat niet, want je moet naar dekking zoeken terwijl er best veel geld al (terecht) aan junioren wordt besteed, al wordt niet alles apart benoemd. Maar vooral, laten we elkaar weer mogen zien en de eenheid houden in onze bond, want zo kunnen we een goed roeiland blijven en ook goed zorgen voor junioren.