Voorstel Fisa: vrouwen aan het roer

Achtergrond Algemeen Kort Voorpagina

Als het aan wereldroeibond Fisa ligt, zal het voortaan mogelijk worden dat bij internationale roeitoernooien mannenploegen door vrouwen kunnen worden gestuurd en andersom. Dat is één van de voorstellen waarover in februari 2017 bij het buitengewoon congres in Tokyo gestemd zal worden.

Het gevolg van dit besluit is dat het voor mannen vermoedelijk lastiger zal worden een stuurplek te bemachtigen. Voor hen is het bereiken van het minimumgewicht van 55 kilo immers een moeilijkere uitdaging dan een voor een vrouw. Bij wedstrijden in Nederland – waar het al wel mogelijk is dat vrouwen mannen sturen – zoals bij de eerstejaarsvelden zijn vrouwelijke stuurlui dan ook een stuk talrijker. Fisa accepteert overigens een maximaal aantal kilo van 15 dat in de boot meegenomen mag worden. Dat wil zeggen dat een stuurman- of vrouw minimaal 40 kilo moet zijn.

Gewicht
Andere opvallende voorstellen zijn dat vanaf 2021 het gemiddelde gewicht bij licht-roeien wordt afgeschaft. Het is nog niet bekend of het maximumgewicht dan hetzelfde blijft als nu of dat dat wordt aangepast naar het huidige verlangde gemiddelde (respectievelijk 70 kilo bij mannen en 57 kilo bij vrouwen). Ook wordt voorgenomen om de afstand bij het para-roeien gelijk te stellen aan de 2000 meter die de niet-gehandicapten roeien. Dit voorstel is al eens eerder langskomen, maar werd toen weggestemd. Mede omdat het ondoenlijk zou zijn 2000 meter op alleen armen te moeten roeien.

Nationaliteit junioren
Verder zal worden toegestaan dat junioren uit mogen komen voor het land waarin zij woonachtig zijn. Zodra ze senior zijn geworden, moeten zij ook echt de nationaliteit van dat land dragen. Over het nieuwe olympische programma en of de lichte mannen vier-zonder eventueel geschrapt zal worden, wordt pas na het volgende congres een voorstel gedaan. Bij de WK van 2017 in Florida zal nog gewoon hetzelfde programma worden verroeid als voorheen.

©NLroei, 20-10-2016