Rapport WK Rotterdam: 8

Achtergrond

De WK in Rotterdam van vorig jaar is goed gewaardeerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gehouden in opdracht van Rotterdam Topsport. De WK-organisatie speelde quitte en in de stad Rotterdam werd ruim twee miljoen euro uitgegeven door vooral de buitenlandse bezoekers.

Hans den Oudendammer is directeur van Rotterdam Topsport. Hij is enthousiast over de onderzoeksresultaten: “Het gemiddelde rapportcijfer van de WK-bezoekers is een 8. Dat is dus een goede waardering, ook in vergelijking met andere evenementen.”

Kosten
Vooral de financiële impact is nader bestudeerd. Het evenement heeft 1,9 miljoen euro gekost, daarvan is ruim zes ton is bekostigd vanuit subsidies en sponsorgelden. Het ministerie van VWS en de gemeente Rotterdam waren de belangrijkste geldverstrekkers. Een krappe drie ton werd opgehoest door de kaartjeskopers.

Opgeklopt
Er zou veel geld weer zijn teruggestroomd naar de stad Rotterdam, dat bedrag wordt geschat op in totaal 2,2 miljoen euro. Er is vooral door buitenlandse bezoekers veel geld uitgegeven aan hotels. In een eigen publicatie klopte Rotterdam Topsport dit miljoenenbedrag min of meer op tot winst, maar bij nader inzien betreft het slechts omzet. “Niettemin heeft de WK een behoorlijke impuls gegeven aan de economie van Rotterdam”, stelt de plaatselijke topsportbaas.

2019
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het Rotterdamse wordt gestreefd naar nog meer internationale evenementen op het water van de Willem-Alexander Baan. “We zijn in gesprek over de prestigieuze wereldbeker van 2019. We trekken hierbij op met de organisatie van de Holland Beker. In Luzern worden in dat pre-olympische jaar de Europese kampioenschappen gehouden. Roeifederatie FISA zoekt daarom een andere gastheer voor deze belangrijke wedstrijd”, aldus Den Oudendammer.