Professor Diercks: ‘Roeibond mag deze conclusie niet trekken”

Algemeen

De roeibond lijkt niet van plan de bekritiseerde corona-conclusie van KNRB.nl en roeien.nl te halen. In plaats daarvan heeft directeur Monica Visser er een toelichting bijgeschreven (zie onderstreepte tekst in het bovenstaand plaatje).

Ondertussen onderschrijft professor Ron Diercks de vanochtend door NLroei geopenbaarde opinie. “De anonieme sportarts heeft gelijk met de opmerking over de conclusie van de roeibond  dat COVID  ‘kennelijk’ niet wordt overgedragen tijdens het roeien. Dat kan natuurlijk gewoon toeval zijn, daar mag je geen conclusie uit trekken”, zo stelt de hoogleraar klinische sportgeneeskunde.

Geheel
De sportarts veegde de vloer aan met deze bondsstelling: “Een bijkomende en belangrijke conclusie van deze case is, dat je tijdens het roeien zelf, rustig roeiend, maar ook met hoge inspanning en met veel ademluchtverplaatsing, dus kennelijk niet zomaar virusoverdracht krijgt. Dat is een belangrijke conclusie voor de roeisport als geheel.

Randen
De stelling lijkt ook niet in lijn met een recente bondsoproep:Wij willen voorkomen dat roeiverenigingen de randen van de mogelijkheden op gaan zoeken omdat we nu vooral blij moeten zijn met de mogelijkheden die ons wel worden geboden.”

Reactie
Bondsdirecteur Visser reageerde via e-mail vanmiddag aldus: “Deze conclusie moet in de context van dit onderzoek ‘Corona in Poznan’ worden geplaatst. De roeibond volgt in alle opzichten de overheidsmaatregelen en richtlijnen op en doet een beroep op de roeigemeenschap om dit ook te blijven doen.” Deze tekst is inmiddels dus ook aan de gewraakte conclusie gevoegd.

Weigeren
Visser weigert een nadere toelichting op haar cryptische e-mail. Zo blijft de vraag onbeantwoord waarom de bond de context van het eigen onderzoek juist buiten de EK-equipe legt door ‘de roeisport als geheel’ expliciet te benoemen.

Onbeantwoord
Andere vragen van NLroei zijn ook onbeantwoord. Zo blijft onder andere onduidelijk of bondsarts Kappelhoff het bondszelfonderzoek onderschrijft, de complete EK-equipe is onderzocht en bijvoorbeeld of er (financiële en/of sportieve) belangen hebben meegespeeld om niet tijdens het toernooi te testen.