Corona: roeibond wil voorkomen dat clubs de randen opzoeken

Kort

Inmiddels heeft de KNRB het roeispecifieke coronaprotocol weer aangepast. Bij de update plaatste het bondsbureau een oproep: “Roeien in meermansboten met een reguliere bezetting vanaf achttien jaar is niet toegestaan. De KNRB geeft geen advies ten aanzien van niet-reguliere bezetting van meermansboten. Wij willen voorkomen dat roeiverenigingen de randen van de mogelijkheden op gaan zoeken omdat we nu vooral blij moeten zijn met de mogelijkheden die ons wel worden geboden. Dit betekent dat we met elkaar de anderhalve meter vasthouden en er verstandig mee om moeten gaan en dat we met de berichtgeving ook een beroep doen op de roeigemeenschap om er verstandig mee om gaan binnen de gestelde regels en richtlijnen“, maant de roeibond.

De KNRB lijkt het roeien in een C4 met twee mensen te willen ontraden, maar het is de redactie bekend dat dit bij meerdere roeiverenigingen gebeurt. Dat was tijdens de zogenaamde intelligente lockdown-fase waarin weer kon worden gesport ook al zo. Het is ook niet illegaal, mits de bemanningsleden op meer dan 150 cm van elkaar zitten.
Het protocol is hier te vinden.