Plezierige bondsvergadering bij Het Spaarne

Algemeen

Heel wat leden waren afgelopen zaterdag op Het Spaarne bijeen voor de vergadering van onze bond, de KNRB. Het bleek een prima locatie en ik hoorde veel positieve reacties over de keuze om de vergadering bij een vereniging te organiseren. De sfeer was prettig en het was euk om te zien dat voorzitter Seada van den Herik met de microfoon door de zaal liep om mensen die een vraag wilden stellen daarvoor de mogelijkheid te geven.

Op de agenda stond als belangrijk punt de jeugd. Eigenlijk alle verenigingen willen dat er meer jeugd gaat roeien. Maar hoe? Contact met scholen is daarbij van groot belang. Ook goed dat bestuurslid Hielko van der Molen er actief mee bezig is. Maar meer vrijwilligers zijn welkom.  

Daarna ging het over de fantastische resultaten van onze roeisters en roeiers bij de wereldkampioenschappen en aansluitend werden we bijgepraat over de WK van 2026 op de Bosbaan. Er is gelukkig een goede band met de gemeente Amsterdam. En dat is nodig – ook financieel – om een kampioenschap tot een succes te maken.

Het ging ook weer over het tekort aan kamprechters, belangrijkste lijkt mij dat er meer mensen daar tijd aan willen besteden en laat verenigingen met veel ploegen ook voldoende kamprechters leveren. Ook is het goed om naar het aantal juryleden te kijken dat minimaal nodig is. Op de agenda stond ook het punt reglementen en vooral de minimale veteranenleeftijd 27 of gemiddeld 27 in een ploeg gaf discussie die later wordt voortgezet.

En dan de financiën. Het ziet er goed uit, maar penningmeester Danielle van Rieven stopt helaas. Het is ook een ambt dat veel tijd kost, zeg ik uit eigen ervaring. Als opvolgster is Belle Spaan benoemd. Er is ook een nieuwe commissaris roei-infrastructuur: Erik Mink van De Laak. Hij heeft er zin in, al roeit hij  nog niet lang. Toen ook Feike Tibben zijn nieuwe bestuurspost roeiorganisaties had gekregen, was het tijd voor de afsluiting en de borrel.