Oproep: NLroei hoort graag hoe er wordt omgegaan met klachten over ongewenst gedrag

Algemeen Oproep

De redactie van NLroei is mede naar aanleiding van de journalistieke onthullingen vanuit de turnwereld op zoek naar verhalen en getuigenissen van mensen uit de roeisport die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag. Dat kunnen bijvoorbeeld roeiers, roeisters, coaches, ouders, maar ook (voormalige) bestuurders en vertrouwenspersonen zijn, bij verenigingen en de bond.

Het gaat de NLroeiredactie niet primair om de incidenten die de aanleiding vormen van een klacht, maar meer om hoe er is omgegaan met meldingen daarover. Wij zijn bijvoorbeeld benieuwd naar wat er in (pakweg) de afgelopen dertig jaar is veranderd. En of er sprake is van structurele problematiek.

Er zijn redenen om aan te nemen dat niet alles vlekkeloos verliep. Naar aanleiding van het interview met bondsecretaris Hélène Fobler plaatste voormalig NRCroeimedewerker en ex-NLroeiredacteur Sybrand Treffers deze week op Facebook een bericht over wat hem overkwam toen hij een zedenzaak aankaartte. Het ging om een coach die seks gehad zou hebben met minderjarige pupillen.

“Als je iets van deze toestand zei en je stelde dat het de RV én de KNRB zou sieren én het verstandig zou zijn hier juist mee naar buiten te treden om te laten ziet dat de roeiwereld niet per se beter was maar dat dit soort zaken wél werden opgelost, moest je kop er af”, stelt Treffers.

Zelf heeft de NLroeiredactie vergelijkbare ervaringen. In zijn algemeenheid is er een tendens waarneembaar als het gaat om hoe er met critici of kritische vragenstellers wordt omgegaan. Men bemoeilijkt te vaak willens en wetens de vrije nieuwsgaring. Soms slaat het door naar in de ban (willen) doen. Dat was 10 jaar geleden ook al zo. Toen een andere zedenzaak uit het verleden dankzij journalistiek graafwerk aan het licht kwam, werd van hogerhand bondsroeiers en -roeisters een spreekverbod opgelegd.

Een vergelijkbare methode wordt nog altijd toegepast. Heden ten dage zien we ook nog dat journalistiek werkzaamheden soms bewust worden bemoeilijkt. Dat is geen goed teken als het gaat om de attitude van de bestuurlijke elite. Het is volgens ons enigszins typerend hoe er met onwelgevalligheden wordt omgegaan.

Niet getreurd, de redactionele media zijn weerbaar (en tegenwerking ervaren wij als een aanmoediging) toch geeft het alles bij elkaar te denken. En – dat moet ook worden benadrukt – coaches, andere equipebegeleiders en zeker roeiers en roeisters zijn over het algemeen open en benaderbaar.

De vraag rijst echter hoe de meer kwetsbare roeier of roeister wordt behandeld die ongewenst gedrag aankaart. Worden en werden klachten serieus genomen? Wat gaat er goed en wat kan er beter? En zo zijn er meer (voorlopig) onbeantwoorde vragen.

Wij begrijpen dat het oprakelen van gebeurtenissen uit het verleden voor slachtoffers verre van plezierig is. NLroei is echter niet uit op zogenaamde sensationele incidenten, wij willen de structurele problematiek onderzoeken.

Daarom willen wij graag in contact komen met mensen die ons willen helpen een compleet beeld te kunnen schetsen. Informatie delen? Tips? Stuur een mailtje naar info@nlroei.nl en een redacteur neemt contact met je op. Een gesprek hierover is altijd vertrouwelijk. In overleg met jou wordt bepaald of, en hoe jouw informatie in een artikel kan worden verwerkt, dat kan eventueel geanonimiseerd.

De NLroeiredactie,

Meri, Coen, Guus en Anne