NOCNSF wil een onderzoek naar topsportcultuur, bij de roeisport is de sfeer nog verre van open

Algemeen Oproep

Mede naar aanleiding van verhalen uit de turn- en triatlonwereld, wil NOCNSF een onderzoek bij alle sporten. Het zou volgens de sportkoepel moeten gaan om ‘aandacht voor de aspecten van de topsportcultuur die bijdragen aan het waarmaken van de dromen van de jonge topsporttalenten, als voor de kaders waarbinnen dat op een pedagogisch verantwoorde wijze vormgegeven dient te worden’.

De Prijs van Blik
Dat onderwerp heeft ook de interesse van NLroei. De redactie kent het toproeien en dat wat daarbij komt kijken. Wij snappen dat er een bepaald spanningsveld is tussen presteren, houding- en gedragsaspecten en intermenselijke relaties die bovendien ook nog eens onder hoogspanning staan. Wij horen regelmatig wel eens wat, maar merken ook dat atleten, coaches en bijvoorbeeld ouders bang zijn dat het openbaren van ervaringen zal leiden tot represailles.

Van hoger hand zou meerdere malen zijn onderstreept dat lekken vertrekken is. Wij roepen dan ook alle betrokkenen die actief zijn of dat recent waren binnen de top (of daar vlak onder vertoeven) hun verhaal aan ons te doen. Het kan gaan over de dilemma’s, scherpe en rafelende randen van de sportcultuur. Het kan op clubniveau, maar ook regionaal en nationaal. Uiteraard zijn succesverhalen eveneens welkom. Gelijk aan onze serie over ‘Ongewenst gedrag’ (deel I,  II, III, IV,V en VI) willen over dit onderwerp ook een reeks brengen, de voorlopige werktitel is ‘De Prijs van Blik’.

Roeiers, coaches, ouders, bestuurders en andere betrokkenen die hun verhaal (anoniem) willen doen, kunnen het beste mailen met de redactie: info@nlroei.nl Een redacteur neemt contact met je op, we luisteren en bekijken of er wat met het verhaal kan worden gedaan. Uiteraard gaan we er vertrouwelijk mee om en beschermen we onze bron. Ons doel is een aantal cultuurfacetten via persoonlijke verhalen op journalistieke wijze te belichten.