KNRB: NK-klein door op 17 en 18 april

Algemeen

Bij de algemene zoom-bondsvergadering vertelde KNRB-bestuurder IJsbrand Haagsma gisteravond dat de Nederlandse kampioenschappen voor kleine nummers doorgaan. Deze NK wordt op 17 en 18 april gehouden. De bondsequipe en het talentteam van de roeibond zijn officiële topsporters en die mogen van de rijksoverheid aan een wedstrijd meedoen. Daarnaast zullen de bondscoaches ook een groot aantal talenten van verenigingen uitnodigen voor deelname aan het Nederlandse titeltoernooi op de WIllem-Alexanderbaan

Penningmeester Danielle van Rieven gaf aan dat het financiële bondsjaar met een positief resultaat kon worden afgesloten, maar dat er op een aantal punten ook zorg is. Zo houdt hoofdsponsor Aegon het na de Olympische Spelen voor gezien en zal het werven van een nieuwe geldschieter volgens Van RIeven niet gemakkelijk zijn. Ook is onzeker wat de coronacrisis voor impact heeft op de ledenaantallen van de aangesloten roeiverenigingen. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat bij een aantal clubs het ledenbestand krimpt en dat de inkomstenstroom via de clubhoreca opdroogt.

Ch geschrapt
Vanwege verschillende vraagtekens van verenigingen bij het voornemen om een licentiesysteem voor coaches in te voeren, werd dit punt aangehouden. Er staat later dit jaar ook een dergelijk systeem voor instructeurs op de rol. Voorzitter Rutger Arisz loodste de ruim honderd clubbestuurders via drie beeldschermen soepel door de agenda. Hij attendeerde de aanwezigen op het jaarverslag over 2020 van de KNRB dat volgens hem nog te weinig is gelezen. Verder kon de voorzitter meedelen dat het koninklijk huis toestemming heeft verleend om de ‘ch’ te schrappen in de volledig uitgeschreven naam van de KNRB: Koninklijke Nederlandsche Roeibond.