Minstens 10 gevallen van ongewenst gedrag: hoe is daarmee omgegaan?

Algemeen

Naar aanleiding van de oproep over ongewenst gedrag meldde zich een aantal mensen over misstanden. Het gaat om ‘gedoe rondom selecties’ tot en met zware grensoverschrijdingen van mensen in een machtige positie. Het gaat vooral om coaches, maar ook om bestuurders.

De redactie is geinformeerd over onder andere matige communicatie omtrent selectieprocessen, onbehoorlijk gedrag (schelden, fatshaming, vernederen, intimidatie etc), maar weet ook van bijvoorbeeld seksueel misbruik, mishandeling en machtsmisbruik. Ongewenst gedrag raakt alle geledingen: junioren en senioren, bij verenigingen en de bond, maar vooral mensen in een afhankelijke positie lijken de pineut.

Rode draad
De ernst van de vermeende daden verschilt, maar er is aantal overeenkomsten:
1. sommige melders zeggen dat hun klachten niet goed in behandeling zijn genomen, er weinig tot niets mee is gedaan, er twijfels zijn over de zuiverheid waarmee bijvoorbeeld bestuurders met de kwesties zijn omgegaan en/of de (schijn) van belangenverstrengeling zou bestaan;
2. andere mensen die zich bij NLroei hebben gemeld, zeggen bij voorbaat bang te zijn om hun klachten bij (club- en bonds)instanties te melden, uit angst voor represailles;
3. klokkenluiders en andere betrokkenen die hun klachten hebben geuit, zijn naar eigen zeggen slecht behandeld.

Detectie
Kortom: het lijkt er niet op dat er binnen de roeisport een optimale structuur is om dit soort zaken aan de kaak te stellen. De redactie gaat op zoek naar de waarheid, maar wij gaan niet alle incidenten volledig uitpluizen. We zijn primair geïnteresseerd hoe de meldings- en klachten- en detectiesystemen en procedures werken. Dit onderwerp gaan we de komende tijd in verschillende artikelen uitwerken. Deskundigen, bestuurders, vertrouwenspersonen komen aan het woord, maar ook (desgewenst geanonimiseerde) slachtoffers, klokkenluiders en mogelijk ook (vermeende) daders krijgen een stem.

Oproep
Wij willen nogmaals roeiers, roeisters, coaches, ouders, maar ook uitdrukkelijk (voormalige) bestuurders en vertrouwens(contact)personen oproepen hun verhaal bij ons te doen. Stuur een mailtje naar info@nlroei.nl en een redacteur neemt contact met je op. Een gesprek hierover is altijd vertrouwelijk. In overleg met jou wordt later bepaald of, en hoe jouw informatie in een artikel kan worden verwerkt. Dat kan eventueel geanonimiseerd.

Onderzoek
Nu je dit toch leest. Journalistiek onderzoek kost tijd, dit onderwerp is zelfs bijzonder tijdrovend. De redactie van NLroei neemt de roeisport serieus en vindt dat ook dit onderwerp moet worden belicht. Je kunt ons redactionele werk steunen door bij te dragen aan de crowdfunding, dat kan hier.