Pieta van Dishoeck: “Wangedrag? Zeg er wat van!”

Algemeen Interview

Ze is inmiddels zo’n vijf jaar vertrouwenscontactpersoon voor roeiend Nederland. NLroei sprak haar. Uiteraard werd dat gesprek geen bloemlezing van de meldingen die bij haar zijn gedaan. Pieta van Dishoeck heeft wel een kraakhelder advies: “spreek elkaar op grensoverschrijdend gedrag aan”.

Er is eigenlijk geen verschil tussen de voormalige (wereldtop)roeister en de tegenwoordige functionaris. Van Dishoeck is recht door zee, maakt de dingen niet ingewikkelder dan dat ze (toch) al zijn en heeft een directe manier van communiceren. Maar, en dat zal met haar werk als klinisch psycholoog te maken hebben, ze flapt er geen vertrouwelijke informatie uit. En als professional is ze gewend om te gaan met complexe situaties.

Omstanders
“In de afgelopen jaren ben ik geïnformeerd over een aantal nare incidenten. Bij sommige gevallen waren geen getuigen aanwezig. Maar er is ook grensoverschrijdend gedrag geweest waarbij omstanders in de buurt waren die dat hebben zien gebeuren. Gewoon bij de roeivereniging of aan de vlotten van de Bosbaan. En die mensen hebben er te vaak niets van gezegd”, weet Van Dishoeck.

Wrang
Dan staat het slachtoffer er alleen voor. En dat is extra wrang. “Ik hoop dat alle roeiers, coaches maar ook bijvoorbeeld ouders in de gaten hebben dat er sprake is van groepsverantwoordelijkheid. Ook al is iemand nog zo een goede coach of een verdienstelijk lid van een vereniging, niets rechtvaardigt hufterigheid of ander wangedrag. Zeg er wat van, spreek die mensen aan”, geeft ze met kracht aan.

Preventief
Ze vervolgt. “Dat soort dingen aanpakken is niet alleen een zaak voor club- of bondsbestuurders. Je kunt het best zelf zeggen als je het hoort of ziet. Soms hebben de mensen die zich niet goed gedragen dat niet eens in de gaten, als een buitenstaander ze erop aanspreek kan dat de ogen open. Of men weet dat ze in de gaten worden gehouden. Ook dat heeft een preventieve werking.”

Stoppen
Van Dishoeck hoopt ook dat mensen die binnen de roeisport wat naars is overkomen zich bij haar melden. Dat behandelt ze altijd vertrouwelijk en het kan desnoods anoniem.  “Daarbij gaat het niet alleen om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om slechte omgangsvormen van veel te fanatieke coaches. Kennelijk kwam dat in de turnwereld veelvuldig voor, maar het kan best zijn dat het bij het roeien ook is gebeurd, of misschien gebeurt dat nog wel steeds. Dat moet stoppen”, aldus Van Dishoeck.

Pieta van Dishoeck is bereikbaar via mail vcp@knrb.nl en telefonisch (of via Whatsapp): 06-24634822. Ze reageert buiten werktijd.