Heibel over punten eerstejaars Heineken

Algemeen

Er is gedoe over de puntentelling van het eerstejaarsklassement van de Roeivierkamp. Vijf verenigingen zijn met hun eerstejaarsmannen de 750 meter niet gestart vanwege de gevaarlijke weersituatie. Dit deden zij terwijl zij in de veronderstelling waren dat de uitslag niet zou meetellen voor de meerkamp. Nu blijkt echter dat dit toch wel is gebeurd. De clubs zijn boos. Hun protest bij de KNRB lijkt vooralsnog vergeefs. Dit blijkt uit een e-mailcorrespondentie die in handen is van NLroei. 

Het gaat om de eerstejaars die bij de vlotten van RIC in en uit het water moesten komen. Dat zijn Phocas, Proteus-Eretes, Euros, Orca en Thêta. De besturen ervan vonden de situatie er, gesteund door de RICvlotmeester Arnoud Emke, te gevaarlijk en besloten hun roeiers aan wal te laten. De rest van het veld ging wel van start. 

E-mail
In de e-mail leggen de clubs uit wat er in hun ogen is gebeurd op bewuste zaterdag. “De aanwezige vlotmeester van RIC gaf aan dat de weersomstandigheden dusdanig waren verslechterd, dat hij zijn aanvankelijke ‘go’ vanuit RIC, met de kennis van dit moment, níet zou hebben gegeven. Dhr. Emke heeft tijdens deze onveilige situatie overleg gehad met dhr. Lex van Drooge (vanuit de H4K). Dhr. Van Drooge toonde begrip aan de telefoon, en alle toezeggingen over punten en starten de volgende dag kwam hij na. Dhr. Van Drooge begreep de situatie volledig.”, aldus penvoerder Marien de Lange vanThêta. 

Termijn
IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijden, reageert namens de bond als volgt op het protest. “Art. 74 van het RvR bepaalt dat protest mogelijk is tegen de uitslag, wat uiteindelijk tot een beroepszaak had kunnen leiden. Protesten kunnen tot 1 uur na de race worden ingediend. Deze mogelijkheden worden niet voor niets in de regels gegeven, waarbij de termijn voor het indienen van het protest overigens kort is gehouden om te voorkomen dat er lange tijd onduidelijkheid ontstaat over de uitslag. Dit waren de te bewandelen paden geweest, hoe rechtvaardig jullie verzoek op dit moment ook nog klinkt.”

Bezwaar
Haagsma gaat niet in op het verzoek van de klagende clubs de puntentelling te heroverwegen. Hij schrijft stellig : “De te bewandelen weg was geweest om bezwaar te maken tegen de uitslag van de 750 m als onderdeel van de Heineken meerkamp en de jury van die wedstrijd te verzoeken de 750 m uit het meerkampklassement te schrappen.” 

Jury
Het is de vraag of Haagsma helemaal gelijk heeft. De klagers meenden immers dat een en ander was afgestemd met de wedstrijdleiding. De uitslag van de wedstrijd wordt niet betwist, wel de puntentelling. De jury van het eerstejaarsklassement lijkt te kunnen ingrijpen. In de bepalingen staat namelijk.De klassementsjury oordeelt alleen over de toepassing van de klassementsbepalingen en niet over de uitslag van een race.” Mogelijk grijpt de jury alsnog in vanwege de bijzondere situatie. De klagers beraden zich nog op een nadere reactie.