Verhuizing mogelijk aanstaande: Laga opteert op nieuwe locatie

Algemeen

Laga maakt gebruik van de oudste roeiaccommodatie van Nederland. En daar is de club trots op. Toch worstelen de Delftenaren al langer met de wens om de hun locatie te moderniseren en uit te breiden. Daar leek aanvankelijk een doorbraak in. Maar de geplande uitbreiding zou het zicht op de Schie dusdanig belemmeren, dat de situatie niet veilig meer was. De plannen werden als niet meer haalbaar beschouwd.

Het verlangen naar betere faciliteiten bleef wel overeind. “We zijn gaan kijken wat dan de mogelijkheden waren. Die bleken op de huidige locatie erg summier”, zegt bestuurslid Yoram Mekking. Daarom zijn de studenten gaan kijken naar een mogelijke verhuizing. “Het is jammer om dit mooie pand te verlaten, maar het biedt wel mogelijkheden om iets nieuws neer te zetten dat aan alle wensen van nu voldoet.” Dat gevoel voert te boventoon.

1926
De huidige locatie is gebouwd in 1926. “Toen zag Laga er heel anders uit dan nu. Er waren veel minder leden, er waren geen ergometers en er was ook veel minder een bruisend gezelligheidsleven dan nu. Onderdeel daarvan zijn ook een heel aantal evenementen, bijvoorbeeld de organisatie van de Ringvaart en de Damen. Dat vraagt meer en extra faciliteiten”, legt Mekking uit. 

93 jaar
“We zijn een heel andere vereniging dan 93 jaar geleden en daarop sluit het gebouw op veel vlakken niet meer aan.” Dat resulteert in het feit dat boten buiten of bij de Willem-Alexanderbaan moeten liggen, de kleedruimtes te klein zijn en er weinig ruimte is om goed te ergometeren. 

Perfecte Laga
In samenwerking met de gemeente is een mogelijke locatie nu gevonden, eveneens in de stad. Mekking: “We hebben hiervoor een grondreserveringsovereenkomst getekend. Dat geeft ons tijd om onze plannen verder uit te werken.” Die overeenkomst houdt in dat de grond voor Laga’s plannen is gereserveerd en dus niet aan hun neus voorbij zal gaan. Op de beoogde locatie zou een heel nieuw pand worden gebouwd. “Daarmee kunnen we nadenken over hoe het perfecte Laga eruit moet gaan zien.”

Ontwerp
Volgende stappen zijn in aantocht, maar de verhuizing zal nog wel even op zich laten wachten. “We zijn nu aan het kijken naar een eerste ontwerp en de bijbehorende kostenramingen”, aldus Mekking. “Daarna zit nog een heel traject naar een definitief en een technisch ontwerp en het wijzigen van het bestemmingsplan. Het duurt nog wel een hele tijd voordat we gaan bouwen.”