Laga wil oudste roeiloods moderniseren

Algemeen

Het pand waarin Laga is gehuisvest is het eerste gebouw dat is gemaakt om roeien te faciliteren. Inmiddels is de loods aan een grondige renovatie toe. Daarvoor heeft de vereniging een uitgebreid plan, waarover momenteel met de gemeente gesproken wordt.

De huidige accommodatie is soms nog ingericht volgens oude gewoontes. “In de tijd dat ons gebouw werd ontworpen, was roeien nog een mannensport. Zo is onze kleedkamer voor de vrouwen veel te klein”, daarmee noemt lid van de verbouwingswerkgroep Bram Dorsman een van de tekortkomingen.

Moderniseren
Daarnaast wil de Delftse vereniging de faciliteiten moderniseren. “We ergometeren nu nog tussen de boten. We hebben er last van vochtproblemen en het dak is na negentig jaar hopeloos verouderd.” Dat moet anders volgens Dorsman, wil Laga de ambities om in de top drie van Nederlandse van de roeiverenigingen te staan, waar kunnen maken. “Die doelstelling vraagt om de beste faciliteiten. In een goed klimaat kunnen ergometeren is van groot belang. De huidige faciliteiten doen echt onder ten opzichte van andere verenigingen.”

Rijksmonument
Het aanvragen van een bouwvergunning vergt er nogal wat. Ten eerste is het gebouw een rijksmonument. “We willen een klein deel slopen en dan een brug maken naar het nieuwe gedeelte, dat ernaast is gepland”, legt Dorsman uit. “Momenteel zijn we in gesprek daarover met de gemeente. Dat is in de afrondende fase en daarna doen we de bouwaanvraag.” Het monument krijgt volgens Dorsman in de nieuwbouwplannen een meer authentieke uitstraling dan momenteel het geval is.

Splitsen
Behalve het procedurele stuk met de gemeente rondom het monument is er ook weerstand uit de buurt. “Er zijn zes belangengroepen in de wijk die allemaal iets willen”, zegt Dorsman. “Maar overlast is overlast en dat bestrijden we. En dat staat los van nieuwbouw.” Om dat uitgangspunt kracht bij te zetten heeft Laga twee aparte functionarissen in het bestuur. “We hebben een bestuurslid die over de verbouw gaat en een die er is om het contact met de buurt te onderhouden. Wij zien overlast als iets anders dan het uitbreiden van onze faciliteiten.”