Column Helma Neppérus: spits in juli

Algemeen Column

Het is een bijzondere roeimaand. De studenten hebben voor zover ze niet deel uitmalen van een nationale ploeg, net hun laatste wedstrijd geroeid. Er wordt nog geselecteerd voor de Nederlandse equipe. En in het weekeinde van 13-14 juli hebben we de finish van de tocht door Nederland van KikaRow om geld in te verzamelen voor de strijd tegen kanker bij kinderen. Maar dan is ook de slotwedstrijd van de World Cup op de Willem Alexander Baan. Dat wordt genieten van de nationale en internationale roeitop!

De wedstrijden van de NSRF stonden in het teken van het lustrum van Njord en opvallend was de grote deelname. De studentenverenigingen groeien steeds meer in omvang en mij viel op, dat men met een nummer als de talenten-acht ook mensen wil vast houden, die pas later in het seizoen zich meldden of eerder net niet in de wedstrijdploegen kwamen en soms competitie gingen roeien.

Roeien blijft dus zeker een studentensport, waar ook niets tegen is, want zo groeit het aantal leden van de roeibond. En het is aan de studentenverenigingen om vooral aan nieuwe leden duidelijk te maken, dat het om hard roeien gaat en dat de vereniging dus geen sociëteit is. Er hoort ook bij dat je als vereniging contact houdt met je oud-leden, zodat ook zij actief blijven in het roeien.

Bij de NSRF waren ook aardig wat junioresnummers met een behoorlijke bezetting. Wel moeten we kijken hoe we de deelname kunnen vergroten. Meer boordroeien, niet iedereen is een sculler, maar ook meer verenigingen en kijken naar meer samenwerking tussen studentenverenigingen en de zogeheten burgerverenigingen. Er is dus werk aan de winkel.