90 jaar na Brits onderzoek bestudeert Groningse uit-faseroeien

Algemeen

Klok gelijk, of juist niet. Al zo’n honderd jaar wordt er gesproken over synchroonroeien en dat uit-faseroeien sneller zou zijn. Uit recent onderzoek van bewegingswetenschapper Laura Cuijpers van het Universitair Medisch Centrum Groningen zou blijken dat beurtelings roeien kan leiden tot snellere tijden.

Normaliter loopt de snelheid van de roeiboot tussen twee halen door iets terug. Dat effect wordt vooral veroorzaakt door het bewegen van de massa van de bemanning en door de boot en de uitoefening van krachten op voetenboord en riem. In theorie zou anti-faseroeien – om de beurt een haal maken – daarom effectiever zijn. Geïnspireerd door haar verleden als wedstrijdroeister onderzocht Cuijpers of dit in de praktijk ook zo is en of ploegen dit kunnen waarmaken op het water.

[su_quote]Geen NLroei zonder crowdfunding! Support de onafhankelijke roei-journalistiek, dat kan hier. Alvast bedankt! [/su_quote]

Roeipatroon
In haar onderzoek verbond ze ergometers met elkaar via slides om de bewegingen van één boot ten opzichte van het water na te bootsen, en op het water volgde ze roeiboten via een zelfgemaakt meetsysteem.

Beurtelings
Cuijpers’ onderzoek zou laten zien dat roeiers goed in staat zijn om beurtelings te roeien, ook wanneer zij dit voor het eerst probeerden. Wel voerden de roeiploegen antifase-patroon minder stabiel uit dan het voor hen normale en goed getrainde infase-patroon.

Veelbelovend
Uit het onderzoek zou blijken dat het roeien in antifase inderdaad leidt tot minder snelheidsfluctuaties van de boot. Echter, tot snellere boottijden leidde het nog niet. Volgens Cuijpers zijn het echter veelbelovende resultaten. ‘’Misschien is dit de klapschaats van het roeien’’, zegt ze.

Nader
Cuijpers pleit voor meer onderzoek naar de voordelen van het niet-synchroonroeien. Het fenomeen is al heel lang bekend, in de toenmalige Sovjet-Unie is er bijvoorbeeld (zonder succes) uitgebreid onderzoek naar gedaan. Maar ook al eerder – in 1929 – werd het in de praktijk getest, dat blijkt uit dit filmpje. ”De manier waarop de Engelsen in het filmpje het uitvoerden, is niet haalbaar. Zij roeiden op 90 graden verschil. Daarom doen wij in ons onderzoek antifase: 180 graden verschil”, zegt Cuijpers. De algemene conclusie luidt vooralsnog: vrijwel onuitvoerbaar.

Klik hier voor het volledige proefschift.