Wie maakt de eerste ergometer met dynamo?

Algemeen

Energie werd flink duurder, de prijzen voor bijvoorbeeld een kilowattuur stroom stegen explosief. NOCNSF roept ook roeiverenigingen op die door de hogere kosten in de problemen komen, zich te melden bij de roeibond. De bond en de sportkoepel bundelen de meldingen en brengen het onder de aandacht van de Tweede Kamer. Doel daarvan is een compensatie voor sportclubs te bewerkstelligen.

Proteusroeiers zijn eerder ingezet bij een bewustwordingsfilmpje over energiegebruik. Via ergometerende roeiers als ‘energieslaven’ werd inzichtelijk gemaakt hoe het zit met de vraag naar watts in een huishouden. Inmiddels rijst de vraag welke ergometerproducent een apparaat op de markt brengt waarmee daadwerkelijk door roeiers opgewekte stroom aan het energienet kan worden geleverd.

Hieronder het filmpje.