Column Helma Neppérus: Utrechtse clubs snakken naar extra roeiwater

Achtergrond Algemeen Column

Het was mooi om zondag op de Varsity het gejuich van Triton te zien en te horen. Een overwinning na tweeënvijftig jaar maakt heel wat los. De meesten van de andere verenigingen gunden het Triton dan ook van harte. Door Utrechters wordt dus hard geroeid, maar hoe nu verder?

Ik heb het afgelopen jaar regelmatig naar het roeiwater van de Utrechtse verengingen gekeken en dat stemde me niet vrolijk. Het Merwedekanaal is smal, er is veel pleziervaart in de vorm van zogeheten rosésloepen en bij warm weer zijn er steeds meer zwemmers. En er komen bijvoorbeeld steeds meer bruggen bij.

Voor toekomstige talenten zal het dus moeilijk worden om in Utrecht de top te halen. En ook gewoon voor je plezier varen wordt zo minder leuk. De roeiers van de winnende Oude Vier trainen nog nauwelijks in Utrecht. Subtoppers kunnen tijdelijk in Vianen terecht, maar dat kost veel extra reistijd

Er moet dus wat gebeuren. Al een aantal jaren valt de naam van de polder Rijnenburg zowel bij de Utrechtse roeiverenigingen als inmiddels ook in de politiek. Veel van de discussies gaan over energie en het daar al of niet plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Maar het gaat ook om de mogelijkheid van roeiwater dat daar kan worden aangelegd.

In het Utrechtse sportakkoord van bijna alle Utrechtse politieke partijen stond een jaar geleden dat er een extra roeiwater moet komen en dat dit ook wat geld mag kosten. Dat roeiwater zou ook andere functies kunnen hebben zoals recreatie, maar ook bijvoorbeeld als waterbuffer. Vele malen meer mensen dan alleen roeiers hebben er echt wat aan.

Dus het is tijd dat de Utrechtse politiek wat gaat doen. Dat geldt voor de stad Utrecht, maar ook voor de provincie. Er komt nu een nieuw provinciebestuur en daar vergaderen nu nog heel wat partijen over. Het belang van goed roeiwater moet dus aan de orde komen en laat men dan ook voor Rijnenburg kiezen.

Roeien is een gezonde sport voor jong en oud. Het aantal roeiers stijgt nog steeds. Maar als we meer roeiers willen krijgen en de huidige roeiers willen vasthouden, is goed roeiwater nodig. Daar zijn de verenigingen in Utrecht – Viking, Orca en Triton – het met elkaar over eens. En nu wordt het tijd dat gemeente en provincie echt tot actie over gaan. Als dat gebeurt, zullen we ook in de toekomst voor een winnende Oude Vier uit Utrecht kunnen juichen.