Technisch directeur Hessel Evertse gerehabiliteerd

Algemeen

De kou tussen het bondsbestuur en technisch directeur Hessel Everste zou uit de lucht zijn. Gisteren verklaarde bondsbestuurder Sjoerd Hamburger dat er excuses zijn aangeboden aan de TD. Dat zei hij in Tilburg tijdens de ledenvergadering van de roeibond. Evertse werd in april van dit jaar door het bondsbestuur geschorst, maar daar stak de rechter een maand later een stokje voor. De bond werd gesommeerd de onrechtmatige schorsing op te heffen. Dat ging niet van harte. Schoorvoetend werd Evertse in de mei-maand weer toegelaten tot het olympisch trainingscentrum.

Weer een maand later beklaagde de technisch directeur zich in Trouw over de werksfeer. “De kou tussen mij en het bestuur is niet uit de lucht. Nog altijd heeft er geen wederhoor plaatsgevonden en heb ik het eindrapport nog niet gehad. Ik heb geen contact met ze zonder mijn advocaat en dat is natuurlijk niet goed.” Ongeveer een half jaar bleef het hierover stil, gisteren kwam Hamburger voor het eerst met een update. Maar Hamburger vertelde ook dat er inmiddels gesprekken worden gevoerd om de samenwerking tussen het bestuur en de technisch directeur te verbeteren.

Niet boven water
Inmiddels is het ongeveer een jaar geleden dat het onderzoek naar het topsportklimaat werd gestart, tot een afronding kwam het echter nog steeds niet. Zo is nog steeds niet boven water wat er in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokyo misgegaan zou zijn. Hamburger verklaarde gisteren ook dat er nog altijd gesprekken gaande zijn tussen roeiers, roeisters, coaches, andere stafleden, bureaumedewerkers en zijn bestuur om tot een verantwoorder sportklimaat te komen. Maar hij constateert ook dat sfeer binnen de topsportequipe momenteel goed is en een meer open sfeer is ontstaan. Tegenwoordig is ‘verantwoord sportklimaat’ een vast agendapunt bij de bestuursvergadering.