IOC-baas Bach wil dat Olympische Spelen doorgaan

Algemeen

Thomas Bach, de chef van het internationaal olympisch comité – heeft gisteren geprobeerd de onrust over het al dan niet doorgaan van de Olympische en Paralympische Spelen weg te nemen. Hij gaf aan dat alle signalen op groen staan: bij de Japanners. de nationale organisaties (zoals NOCNSF) en de aangesloten federaties. “De taak van het IOC is het laten doorgaan van de spelen. niet het annuleren ervan. De dromen van atleten moeten kunnen uitkomen”, zei Bach.

Hij gaf aan dat er begrijpelijkerwijs veel wordt gespeculeerd, maar dat dit de atleten raakt. Ook vroeg hij er begrip voor dat het IOC nog niet weet hoe de pandemie over een half jaar in Japan beteugeld moet gaan worden, want de stand van zaken is nu (uiteraard) nog niet bekend. Verplicht vaccineren en verplichte testen zijn nog niet aan de orde. Bach maakte ook duidelijk dat de atleten zijn prioriteit hebben en niet het eventuele publiek dat de wedstrijden bij wil wonen.

De complete persconferentie van een uur is hier terug te kijken.