Roeibond start extern onderzoek naar veiligheid topsport

Kort

Om een indruk te krijgen van ervaringen van de mensen die binnen het topsportprogramma actief zijn, nam de KNRB een extern onderzoeksbureau in de arm. Via interviews wil men via die partij een beeld krijgen van hoe het zit met de veiligheid binnen de topsportafdeling. Aanleiding zijn onder andere (journalistieke) onthullingen van wantoestanden binnen het turnen en triatlon.

De atletencommissie benadert een aantal leden van de bondsequipe om hun verhaal te doen. Volgens dit bondsbericht zijn deze gesprekken vertrouwelijk en worden de uitkomsten alleen aan bondsbestuurslid Sjoerd Hamburger gerapporteerd. Roeiers en andere betrokkenen die niet worden benaderd, maar wel hun verhaal willen doen, kunnen contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersonen van de roeibond. Ook kan men – eventueel volledig anoniem – informatie delen met het centrum voor veilige sport.