Studiestimulans Ritalin op dopinglijst

Achtergrond Voorpagina

Eerder werd bekend dat de Britse roeiers Sybren Hoogland en Timothy Grant voor twee jaar zijn geschorst vanwege doping. Zij gebruikten respectievelijk cocaïne en modafinil. Een populaire studiestimulans blijkt op de dopinglijst te staan.

Utrecht – De afgelopen jaren zijn er meerdere berichten en onderzoeken gewijd aan het gebruik van Ritalin onder – bijvoorbeeld – studenten. In april dit jaar bleek één op de tien studenten wel eens dit soort ‘breindoping’ te gebruiken als stimulans voor het studeren.

Een belangrijke stof in medicijnen als Ritalin is methylfenidaat. Dit wordt gebruikt bij de behandeling van ADHD. Een vergelijkbaar medicijn is Concerta. Methylfenidaat staat op de dopinglijst.

De KNRB is er verder duidelijk over, de roeier is zelf verantwoordelijk voor wat voor stoffen er in zijn lichaam zitten. Dit is na te gaan aan de hand van een jaarlijks opgestelde dopinglijst van de dopingautoriteit. De KNRB laat roeiers elk jaar een wedstrijdcontract tekenen voor een dopingvrije sport, waarmee de verantwoordelijkheid van de roeier nog eens extra wordt onderstreept.

Medicijnen
Vanzelfsprekend zijn er ook veel medicijnen die niet zijn toegestaan. Zelfs enkele vitaminepillen bevatten sporen van in de sport verboden middelen.

Uiteraard kan een roeier die een medicijn om medische redenen nodig heeft, dispensatie aanvragen. Volgens de dopingautoriteit komt dit het vaakst voor bij anti-astmamiddelen, methylfenidaat, insuline en bloeddrukmedicijnen. Dispensatie kan worden aangevraagd bij de KNRB.