Studentenclubs teleurgesteld in roeibond en willen actie

Achtergrond

Studentenverenigingen hebben via een kritische brief aan de KNRB gevraagd om meer ondersteuning. Dit vooral ten tijde van de coronacrisis. Volgens de clubs haalt de roeibond alles uit de kast voor de roeiers van het nationale team terwijl er amper perspectief wordt geboden voor de groep onder de nationale top.

De brief is opgesteld door de voorzitter van Nereus, Lucas Bollen, en mede ondertekend door – met uitzondering van Boreas, Odin en Agon – alle andere studentenverenigingen. Kort gezegd valt hun kritiek in drie punten uiteen. Ten eerste willen zij meer aandacht voor de financiële gevolgen voor de studentenverenigingen die extra gedupeerd worden door de ontbrekende barinkomsten. Mede vanuit die geldbron betalen zij hun professionele coaches.

Klassementskosten
Ze vallen vooral over de voorgenomen flinke verhoging van de inschrijfkosten voor de eerstejaars- en developmentklassementen. Vroeger was deelname hieraan gratis, maar vanwege het ontbreken van een sponsor wil de roeibond nu wel een bijdrage vragen. Het zou gaan om 100 euro voor een acht en 45-50 euro voor een vier. Eerdere vragen hierover vanuit de verenigingen liepen op niets uit.

NK Klein
Het tweede pijnpunt gaat om de nationale kampioenschappen voor kleine nummers. De studenten willen proberen dit als topsportevenement op de agenda te krijgen waardoor een uitzondering kan worden gemaakt op de overheidsregel dat evenementen niet zijn toegestaan. Bij andere sporten zoals schaatsen, atletiek en shorttrack is dit ook gebeurd. Ook hier zou men bij vragen nul op het rekest hebben gekregen.

Horizon
De KNRB zou hebben gezegd dat bij zo’n evenement 95 procent van de deelnemers uit roeiers met een status van sportkoepel NOCNSF zou moeten bestaan. De ondertekenaars betwisten deze redenatie en hopen dat de bond ook zijn best wil doen voor roeiers met een talent- of regionale status. Dit zou onder de huidige regelgeving een stip aan de horizon zijn voor een flink aantal talenten.

Competitie
Verder vragen zij de bond om moeite te doen voor het opzetten van een competitie. In december werd bekend dat het kabinet een uitzondering maakte voor een kleine twintig sporten die een landelijke competitie spelen. Roeien hoorde daar niet bij. Ondanks dat de briefschrijvers het unieke karakter van de roeisport onderschrijven, achten zij het onverklaarbaar dat de roeicompetitie van ondergeschikt belang wordt gezien.

Korfbal
Voor hen is het onbegrijpelijk dat de reserveteams van een niet-olympische sport als korfbal wel een uitzondering krijgen maar dat er niets mogelijk is voor de dagelijks trainende studenten. Ze vragen de KNRB dan ook tot het komen van een topsportcompetitie als de huidige regelgeving langer duurt dan de aangekondigde 9 februari.

De gehele brief is hieronder bijgevoegd. Inmiddels is de roeibond om een reactie gevraagd.