“Roeibond slacht kip met gouden eieren”

Achtergrond Algemeen Voorpagina

“We zijn niet geïnformeerd, laat staan dat er door de bond met ons is overlegd.” Dat zegt Michiel Randag, voorzitter van het regionaal talentcentrum Noord. Op NLroei las hij dat zijn centrum in 2016 geen bondsbijdrage meer krijgt.

Utrecht – Randag is verbolgen over de gang van zaken. Binnenkort zal hij de bond hierover benaderen. “Maar eerst treed ik in overleg met de roeiverenigingen die ons talentcentrum dragen en met de andere centra.”

Hij nam kennis van het beleidsplan 2016 van de KNRB. Daarin staat op pagina 15: “Regionale Trainingscentra zijn in de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in het land ontstaan en hebben door professionalisering van coachkader en begeleiding substantieel bijgedragen aan de ontwikkeling van talenten. De voortdurende budgettaire kortingen van de afgelopen jaren noodzaken ons echter voortdurend tot het maken van keuzes, ook in dit opzicht. De financiële bijdrage van de KNRB was niet maatgevend voor het succes van de RTC’s. Voor 2016 maken we de keuze om deze bijdrage af te bouwen.”

Hefboom
Randag vindt dat de KNRB zijn eigen bijdrage zwaar onderschat. “Die financiële injectie van de bond – hoe relatief klein die ook is – heeft een hefboomwerking. Doordat de bond er geld insteekt, doet de gemeente Groningen dat ook, evenals de Universiteit en de Hanzehogeschool. Wij kunnen daarmee circa twee fte’s bekostigen en de roeiers ondersteunen in hun noodzakelijke uitgaven. Als de bondsbijdrage tot nul wordt gereduceerd, is de kans groot dat sponsoren hun bijdrage ook verminderen of staken. Wanneer de roeibond kennelijk geen belang meer aan de RTC’s hecht, waarom zouden de sponsoren dat dan nog doen? ”

Substantieel
Volgens de Groninger slacht de roeibond de kip met de gouden eieren. “De bond erkent nota bene zelf dat de centra substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van talenten. Het zou zonde als dat wordt afgebroken. Ik neem aan dat de bond zich er ook van bewust is dat er na Rio een Tokyo komt. Daar zijn wij nu al mee bezig.” In de toelichting op de begroting legt de bond zelf een direct verband tussen sportieve prestaties en financiering: “Voor de periode na ‘Rio’ zijn de inkomsten zeer onzeker, een en ander zal in belangrijke mate afhangen van de sportieve resultaten.”

Amendement
Niettemin wil de roeibond dus 40.000 euro op de talentkweekvijvers besparen, terwijl het verschil aan inkomsten begroot is op 29.000 euro (begroting ’15: 3.087.000 versus ’16 3.058.000 euro). Verwacht wordt dat de betrokken clubs de begroting tijdens de algemene vergadering van 21 november gaan amenderen.

1 thought on ““Roeibond slacht kip met gouden eieren”

  1. Die hefboomwerking klink inderdaad erg logisch, in die zin zou het verstandig zijn van de Roeibond om nog eens bij zichzelf te rade te gaan….het lijkt erg korte termijn wat er nu gebeurd. Dit terwijl veel anderen met de langere termijn bezig zijn, zoals de regionale talentcentra en project 2020….
    Is de beslissing van de Roeibond ingegeven door angst om b.v. de NOC subsidies nog verder kwijt te raken bij slecht presteren in Rio??

Comments are closed.