Regeerakkoord brengt nieuw roeiwater voor Utrecht in stroomversnelling

Algemeen

In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord van Rutte IV is een zinnetje opgenomen over geld dat wordt uitgetrokken om de (nieuw aan te leggen) woonwijk Rijnenburg aan de zuidkant van Utrecht te ontsluiten. Van die euro’s worden autowegen aangelegd en wordt er hoogwaardig openbaar vervoer gerealiseerd. Daarmee zal een belangrijke blokkade voor huizenbouw worden weggenomen. Het kabinet wil daarmee de woningcrisis te lijf gaan. Naast huizen en wegen zal er ook nieuw water komen.

Het is de bedoeling dat de Utrechtse wedstrijdroeiers van Orca en Triton en de junior wedstrijdroeiers van Viking daarvan gebruik kunnen gaan maken. Het Utrechtse Merwedekanaal is al tientallen jaren aan de krappe kant en dat roeiwater wordt nog verder bedreigd door onder andere de bouw van extra bruggen die niet alleen hinderlijk zijn, maar ook de veiligheid van de roeiers schaden.

Gratis
In de polder Rijnenburg zijn plannen om meer dan 10.000 woningen te bouwen. Dit betekent dat minstens 15 procent van het bebouwde oppervlak gecompenseerd moet gaan worden met nieuw aan te leggen oppervlakte water. De ontwikkelaars moeten dat gaan betalen en zullen dat in de huizenprijzen doorberekenen. Met het benodigde water ontstaat een unieke kans. De roeiers hebben al meer dan 20 jaar geleden hun oog laten vallen op het noordelijke deel van de polder. Dat is het diepste punt en uitermate geschikt voor een gebied dat niet alleen ingezet kan worden voor de roeisport, maar ook voor vele andere toepassingen. Al was het alleen al om als gevolg van klimaatverandering extra regen te kunnen bergen. Of juist in tijden van droogte het daar opgevangen water te gebruiken.

Groei
Daarnaast zijn er talloze recreatiemogelijkheden, is er ruimte voor sportvelden, duurzame energieopwekking (zon én water), maar ook kan er een behoorlijk bos worden aangelegd waardoor het groen in en rondom Utrecht (enigszins) meegroeit met de bevolkingsgroeiprognose van ruim 350.000 inwoners anno 2021 naar ruim 450.000 in 2040.

Locatie
De polder Rijnenburg ligt ten Noorden van IJsselstein . De beoogde roeiaccommodatie is hemelsbreed net zo ver van de huidige Utrechtse loods als de Bosbaan van de Amsterdamse Berlagebrug is verwijderd. De Stichting Watersportbaan Midden-Nederland streeft naar een accommodatie van minstens 20 hectare water, exclusief voor de roeiers. In voorlopige schetsen is een 4-ploegen-baan opgenomen waar ook (regionale) wedstrijden gehouden kunnen worden. Maar veel belangrijker is dat er goede trainingen kunnen worden gedraaid: er is voorzien in een rondje van minstens 4,5 kilometer.