In Nederland zijn er beleidsvoornemens, Ierland steekt concreet geld in sport

Algemeen

Na een formatieduurrecord aller tijden wil Rutte IV aan de slag, ook met sport. Dit staat er onder andere over in het regeerakkoord: “Bij de sportvereniging begint een gezond leven. Daarom helpen we sportverenigingen om straks klaarte staan Nederlanders weer aan het sporten te krijgen.” Niettemin blijft het (buiten)sportverbod tussen 17 uur in de avond en 5 uur in de ochtend van kracht.

In Nederland is NOCNSF niet bijzonder tevreden over het akkoord. “Adequate investeringen voor de daarbij noodzakelijke schaalsprong in de professionalisering van de sport- en beweegsector blijven helaas achterwege”, schrijft de sportkoepel.

In Ierland draaft men wat minder hoog, maar pakt de zaken met een financiële injectie concreet aan. Liefst 73 miljoen euro wordt in de sport gestoken als oppepper tijdens de coronacrisis. Een deel van dat geld komt ook terecht bij de roeisport, zo bericht de Irish Times. Uit een bericht van de Ierse bond blijkt dat het om ruim een half miljoen euro gaat wat aan allerhande zaken besteed gaat worden. Michelle Carpenter van de Ierse bond is er (vanzelfsprekend) blij mee. De roeiers op het eiland werken aan nationale bekendheid, de eerste gouden medaille voor het land droeg daar uiteraard aan bij. Mc Carthy en O’Donovan grepen te Tokyo in de lichte dubbel de titel en het goud. l