Nieuw in Utrecht: Roeiclub Rijnenburg!

Algemeen

Utrecht heeft drie mooie roeiverenigingen: Triton (sinds 1880), Viking (1906) en Orca (1970), maar met ingang van vandaag telt de stad een vierde roeigemeenschap: Roeiclub Rijnenburg. De club zal zich gaan vestigen bij het aanstaande roeiwater in de polder Rijnenburg. Dat wordt ook het trainingswater van de ongeveer 150 wedstrijdroeiers van de Utrechtse verenigingen. Roeiclub Rijnenburg heeft er het volste vertrouwen in dat het roeiwater (gratis!) gerealiseerd gaat worden, zeker nu in het regeerakkoord is afgesproken woningbouw in Rijnenburg te stimuleren. Bij een Utrechts verkiezingsdebat over het roeien bleek er gisteravond heel veel steun voor de aanleg van roeiwater in Rijnenburg. Linksom of rechtsom – of beter gezegd over bak- of stuurboord – er komt een accommodatie in die polder waarvan de wedstrijdroeiers gebruik gaan maken.

De overige circa 2800 Utrechtse roeiers – van recreanten tot competitieroeiers en van spelevarende jeugd tot fanatieke veteranen – blijven echter aangewezen op het Merwedekanaal. Voor hen is er geen plan B, een bijzonder goede reden om extra zuinig te zijn op het huidige roeiwater. Daarom committeerden de drie verenigingen zich nog eens extra aan het Merwedekanaal. Dat deden de voorzitters ervan door samen met twee Utrechtse wethouders een document te ondertekenen waarin intenties worden uitgesproken over de inrichting van het huidige -Utrechtse- deel van het Merwedekanaal.

Gemeente
Er staan vanwege de groei van de stad (+100.000 inwoners in 2040) nogal wat bouwwerken op stapel waaronder nieuwe bruggen, maar gisteren is vastgelegd dat de gemeente extra zuinig op het bestaande roeiwater zal zijn. De drie verenigingen hebben hun hart letterlijk aan hun accommodatie De Driewerf verpand en staken er recent ongeveer 1,5 miljoen euro in om het pand op te knappen.

Samen
De Stichting Watersportbaan Midden-Nederland (sinds 1995) en vanaf nu ook Roeiclub Rijnenburg zetten vol in op de realisatie van het Rijnenburgse roeiwater. De roeiclub wil naast een gelimiteerd aantal eigen roeiers ook de voor wedstrijden trainende Utrechters faciliteren met het gebruik van de botenloods, kantine, kleedkamers, douches en het onontbeerlijk in-en-uitstap-vlot.

Lessen
Gastvrijheid staat voorop, maar Roeiclub Rijnenburg wil het aanstaande roeiwater ook bij voorbaat roeibaar houden. Daarbij wordt aan het huidige gebruik van het Merwedekanaal een voorbeeld genomen. In de laatste jaren is met name het ledenaantal van de twee studentenclubs explosief gestegen. Op het kanaal zitten de Utrechtse roeiers elkaar dan ook behoorlijk in de weg. Dat was al zo in 1995, toen SWMN ging uitkijken naar een alternatieve accommodatie voor de wedstrijdroeiers. Hun aantal bleef in die ruim 25 jaar nagenoeg stabiel: tussen de 150 à 175 roeiers en roeisters die samen goed zijn voor de helft van het aantal in Utrecht geroeide kilometers. Het aantal ‘overige’ Utrechtse roeiers groeide van circa 1300 in 1995 naar 2800 in 2022. Roeiclub Rijnenburg wil ervoor waken dat de roei-filedruk en overlast worden verplaatst van het Merwedekanaal naar Rijnenburg: (veel) teveel roeiers op maar 20 hectare roeiwater.

Welkom
Door de initiatiefnemer* wordt een club beoogd waar de menselijke maat een belangrijk uitgangspunt is. Tegelijkertijd wordt er een mooie club gebouwd, met veel junioren.  En een club waarin alle overige leeftijdsgroepen evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Belangrijk is dat iedereen zich welkom voelt, wat voor kleur, inkomen of geaardheid je ook hebt. Mensen van de LBHT+gemeenschap en mensen uit (de buurt van) Rijnenburg worden in het bijzonder van harte uitgenodigd om t.z.t. bij de club te gaan roeien.

Aanmelden
Aansluiten kan alvast, geheel vrijblijvend. Stuur een mailtje naar info@NLroei.nl Geef a.j.b. aan of je bij de club wilt gaan roeien, wilt helpen met het opbouwen van de club en/of je steun of sympathie ervoor wilt uitspreken. Binnenkort komt de site RoeiclubRijnenburg.nl online.

*Roeiclub Rijnenburg is een initiatief van Anne de Lange. Hij is sinds 1984 Utrechter, coachte ruim 25 jaar tot olympisch niveau bij Orca, Triton en Viking, is 37e jaars Orcalid, buitengewoon lid van Viking, 16e jaars bestuurslid van de Stichting Watersportbaan Midden-Nederland, ‘architect’ van het ‘roeirondje Rijnenburg’, bedenker van de woordsamenstelling rosésloep, voormalig roeiverslaggever van het Utrechts Nieuwsblad en thans hoofdredacteur van NLroei.nl. 

Rondje Rijnenburg (schets: Daniël Korvemaker).