Jasondrama: onderzoeksrapport brengt schipbreuk in kaart

Achtergrond

Sterke stroming in combinatie met weinig manoeuvreerruimte. Dat was de omstandigheid die noodlottig bleek, aldus de beknopte conclusie van het gisteren gepubliceerde onderzoek naar de schipbreuk op 11 maart. Daarbij kwamen drie van de vijf bemanningsleden van een roeiboot van Jason om het leven.

In de ochtend van de bewuste zaterdag roeide de vier met stuurman op het Pannerdensch kanaal stroomafwaarts. De ploeg kwam toen een vrachtschip tegen. Om de golfslag van dit vrachtschip op te kunnen vangen, ging de roeiboot evenwijdig aan de golven liggen.

Stroming
De roeiboot bewoog ondertussen minstens met de stroomsnelheid (ongeveer 1,66 meter per seconde) richting vlakbij aangemeerde duwbakken. Na het opvangen van de golven, draaide de roeiboot weer richting de vaargeul. Maar die manoeuvre werd bemoeilijkt door de sterke stroming.

Ondergang
De Jasonboot kwam vervolgens tegen de voorkant van de duwbak aan en werd met bemanning en al eronder gezogen. Drie roeiers – elk uitgerust met een volautomatisch zwemvest – verdronken. De andere twee bemanningsleden konden (waarvan één met een zwemvest) onder de duwbak uit zwemmen en de kant te bereiken.

De samenvatting van het onderzoek dat in opdracht van het bestuur van Jason is uitgevoerd, staat hier op de site van de roeibond.

2 thoughts on “Jasondrama: onderzoeksrapport brengt schipbreuk in kaart

  1. Het grote verschil tussen het rapport met de eerdere reconstructie van de Gelderlander op https://tinyurl.com/y7ax468s is dat de boot bij het passeren van het vrachtschip blijkbaar niet dwars op de golven lag, maar evenwijdig. Het rapport en de aanbevelingen gaan hier helaas niet echt dieper op in, terwijl we er voor de toekomst misschien wel van zouden kunnen leren.

  2. Alhoewel ik meteen van het ongeluk gehoord heb en iemand die ik ken uit mijn studentenroeitijd erbij is omgekomen, zie ik nu pas de precieze toedracht. Als Argonaut met heel veel trainingskilometers op de Rijn tussen pakweg Rhenen en Driel was ik verbaasd. Ik heb mij nooit onveilig gevoeld. Maar de situatieschets met de gierpont Huissen-Loo en de afgemeerde duwbakken maakt veel duidelijk. Zoals de duwbakken daar in de rivier liggen lijkt mij al onverantwoord en de combinatie met een gierpont – die je dwingt de ene of de andere kant te kiezen – maakt het nog veel erger. Ik heb geen idee of het ongeluk ertoe geleid heeft dat de overheid conclusies heeft getrokken met betrekking tot de situatie, maar dat zou naar mijn mening wel terecht zijn.

Comments are closed.