Jarige roeibond

Column

Op 21 januari bestond de bond 105 jaar, dus weer een lustrum. In het oprichtingsjaar 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog was er toch tijd voor roeien bij studentenverenigingen en bij de burgerverenigingen. De roeibond begon wat op de achtergrond, maar groeide geleidelijk in ledenaantal en in activiteiten. En de groeien van het aantal leden is nog steeds het geval. Dat veel roeiers pas in hun studententijd beginnen, is een bijzonder kenmerk van onze sport. Dat geldt ook voor mezelf.

De Nederlandse roeibond – koninklijk sinds het vijftigjarig bestaan – doet er veel aan om meer mensen aan het roeien te krijgen, in het bijzonder de jeugd. Internationaal heeft onze bond zich er sterk voor gemaakt dat het damesoeien olympisch werd en ook de verlenging van de wedstrijdafstand voor vrouwen naar  twee kilometer had duidelijk de Nederlandse steun. Het samenstellen van WKploegen uit roeiers van verschillende verengingen en het professionaliseren van de begeleiding hielpen het roeien ook verder.

Bij zo een verjaardag vaag je je af: wat zou de bond nog meer kunnen doen? Meer mensen aan het roeien krijgen blijft een belangrijke taak en dan kun je ook nadenken over mensen met een meer diverse achtergrond. In onze olympische equipe zat maar één roeister – Laila Youssifou – waarvan haar vader uit een ver land afkomstig is, namelijk Ghana.

Bij de meeste roeilanden is het overigens niet anders. Kijk je in ons land naar de andere sporten, dan hebben alleen atletiek en voetbal een brede deelname. En met succes, kijk maar naar Sifan Hassan – afkomstig uit Ethiopië. Zij werd sportvrouw van het jaar met tweemaal olympisch goud en eenmaal zilver. Dus zijn er met het roeien stappen te maken en verder: hoe houd je mensen die er ooit mee zijn begonnen aan het roeien?

Maar verder is het goed om door te gaan, waar het bondsbestuur nu mee bezig is. Dat is aan de ene kant dus stimuleren van gaan roeien. En dat mensen dat ook blijven doen als ze eenmaal zijn begonnen. Maar het is ook belangrijk veel aandacht te blijven geven aan de topsport. Toproeien kan een stimulans zijn voor mensen om te beginnen met roeien. En het zien winnen van olympische medailles is zo mooi, dat wil ik graag zo houden.