FISA beducht op oppositie olympische lichtgewichten

Achtergrond Voorpagina

Vorige week publiceerde wereldroeifederatie FISA een notitie waarin het roeibonden afraadt om bij aankomend congres in Tokyo op het tegenvoorstel van vijf grote roeinaties te stemmen voor het lichtgewicht roeien op de Olympische Spelen. Door het vervangen van de zware mannen vier-zonder voor een lichte vrouwen vier (en dus ook het behouden van de lichte vier), zou volgens hen het lichtgewichtroeien op termijn wellicht helemaal van de spelen verdwijnen en is de kans aanwezig dat het olympisch roeitoernooi het voortaan met minder nummers zal moeten doen.

Een aantal maanden geleden stelde FISA zelf voor om de lichte mannen vier te laten vervangen door een zware vrouwen vier-zonder. Dit om tegemoet te komen aan de wensen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat het lichte roeien ziet als vreemde eind in de bijt. Het is de enige sport buiten vechtsporten en gewichtheffen dat op de spelen aparte gewichtsklassen kent.

Universialiteit
Dat het wereldrecord in de lichte vier slechts een paar tellen langzamer is dan in de zware versie is voor hen een bewijs dat het geen apart nummer hoeft te zijn. Daarnaast is van de zogeheten universialiteit weinig terecht gekomen. Het was de bedoeling dat het lichte roeien ook kans zou bieden aan niet-westerse landen waar mensen veelal kleiner zijn, maar de lichte vier wordt juist vooral gedomineerd door ploegen uit Europa en/of angelsaksische landen.

Tegenvoorstel
Vijf van deze landen: Australië, Canada, China, Denemarken en Zwitserland kwamen vervolgens met een tegenvoorstel waarin de zware mannen vier-zonder het veld moet ruimen voor een lichte vrouwen vier. In dat geval wordt in elk geval voldaan aan het door het IOC zo belangrijk gevonden uitgangspunt dat er op het olympisch roeitoernooi evenveel plekken zijn voor mannen als voor vrouwen.

Onacceptabel
De FISA waarschuwt in haar notitie als dit voorstel wordt aangenomen voor de gevolgen. Volgens hen is het hoogst onwaarschijnlijk dat het IOC het überhaupt zal accepteren. Dit vooral omdat het voorstel ervoor zorgt dat het aantal lichtgewicht velden alleen maar stijgt in plaats van laat afnemen of op zijn minst gelijk laat blijven. Ook is het in hun ogen moeilijk te rechtvaardigen een boottype olympisch te maken waarin al 20 jaar geen wereldkampioenschap is verroeid.

Signaal
Fisa meent dat het nog belangrijk is dat met het aannemen van het voorstel er een signaal wordt afgegeven dat de wereldroeibond de geluiden die vanuit het IOC komen, niet serieus neemt. Met als angst dat zij het lichte roeien misschien wel helemaal van de Olympische Spelen laat verdwijnen en/of nog erger: dat geschrapt gaat worden in het aantal nummers dat op het mondiale evenement verroeid wordt.

Stemmen
Het is nu de vraag wat de afzonderlijke landen begin februari gaan stemmen. De KNRB heeft in elk geval al aangegeven het door de FISA naar voren gebrachte voorstel te steunen.

©NLroei, 28-1-2017