03 oktober 2022

Fijne feestdagen & een mooi 2017

Fijne feestdagen & een mooi 2017

De NLroeiredactie bedankt roeiers, stuurlieden, coaches, directeuren, managers, chefs, bestuurders en alle anderen die ons in het afgelopen memorabele jaar te woord hebben gestaan, in voor- én tegenspoed.

Wij wensen de trouwe NLroeibezoekers – in het bijzonder onze donateurs! – alle goeds toe.

Coen, Guus en Anne