Elke stem telt bij bondsvergadering

Algemeen Kort Voorpagina

Oppositie voeren heeft zin. Dat bleek zaterdag bij de roeibondsvergadering. De talentcentra werden alsnog begroot op 40.000 euro, de wedstrijdherstructurering wordt minstens een seizoen uitgesteld.

Den Haag – De financiële marges zijn smal binnen roeiend Nederland, de bond verleent prioriteit aan de olympische equipe en verenigingen van gewicht wensen geld voor talentcentra en/of junioren. Dat schuurt, en het leidde tot debat bij een goed bezochte algemene vergadering.

Een aantal verenigingen waaronder De Maas, Willem III, Het Spaarne en Die Leythe vraagt al geruime tijd om structureel meer budget voor het juniorenroeien. Afgelopen seizoen schoten clubs de bond te hulp door een garantstelling voor de WK-afvaardiging van de junioren. Daarbij zou afgesproken zijn dat de bond meer fondsen voor de jeugd zou begroten. Dat is niet gebeurd.

Geïntegreerd
Er ontstond daarover tijdens de vergadering een bij vlagen vilein debat. De slotsom daarvan was dat er een bij de aanstaande vergadering in maart een concept plan van aanpak voor een geïntegreerd junioren- en seniorentalentenontwikkelingsbeleid wordt ontwikkeld.

Ergernis
De talentcentra zijn verbolgen over het feit dat bond het voornemen heeft zijn bijdrage eraan te reduceren tot nul euro. Gyasvoorzitter Oscar Loomans uitte staande de vergadering zijn ergernis over het feit dat de bond niet vooraf contact had opgenomen met de centra.

Doorn
De woordkeus van de bond erover was ook al een doorn in zijn oog. “Het budget dreigt van 40.000 euro naar nul euro te gaan. Dat is geen ‘afbouwen’ zoals de bond het noemt, maar stopzetten”, zei de Groninger afgemeten.

Excuus
Bondsvoorzitter Frans Cornelis gaf ruimhartig toe dat er communicatief tekort was geschoten. “Een voorbeeld van hoe het niet moet”, zei Cornelis onomwonden. Hij beloofde beterschap en kondigde gesprekken aan met alle centra.

Stemming
Loomans nam daarmee geen genoegen en wilde per se dat de bondsvertegenwoordigers niet met een lege portemonnee op de thee zouden verschijnen bij regionaal talentcentrum Noord. Zijn standvastigheid resulteerde in een stemming over een geamendeerde begroting, inclusief 40.000 euro voor de regionale kweekvijvers. Het amendement haalde het met de kleinst mogelijke meerderheid: 65 stemmen voor, 64 tegen.

Doorgeschoven
Het plan om onder andere het wedstrijdprogramma op de schop te nemen, werd door bestuurder IJsbrand Haagsma doorgeschoven naar de vergadering in maart 2016. Dit geeft meer gelegenheid om erover te praten. Elf studentenverenigingen hadden daarop aangedrongen. Dit betekent dat een grootscheepse verandering op haar vroegst bij het seizoen 2017 wordt ingevoerd.