Discussie verwacht bij bondsvergadering

Achtergrond Algemeen Kort

De talentcentra en het wedstrijdprogramma zijn morgen in elk geval onderwerpen van debat bij de algemene vergadering van de bond.

Utrecht – Nadat was ontdekt dat de roeibond het mes wil zetten in de talentcentra, was er een verbolgen reactie van talentcentrum Noord. Vervolgens kwamen de vijf talentcentra met een ingezonden brief richting de deelnemers aan de vergadering op de proppen, die de KNRB enkel plaatste bij het oude nieuwsbericht op de site.

Daarin wordt gevraagd de bondsbijdrage aan de centra weer op het niveau van 2015 te brengen: 40.000 euro in plaats van de begrote nul euro. In een uitvoerige toelichting laat de bond inmiddels weten dat het op nul zetten van het talentcentrabudget vooral als signaal is bedoeld voor te verwachten veranderingen als het bijvoorbeeld gaat om de NOC*NSF-bijdrage.

Wedstrijdprogramma
Er zijn bondsvoornemens om onder andere het wedstrijdprogramma te veranderen, deze veranderingen zouden in moeten gaan per 1 januari 2016. Dit gaat elf studentenverenigingen te snel, zij pleiten ervoor de invoering herstructurering een jaar uit te stellen.