De weging in 2023: discreet delen van kilo’s, geen naakt meer

Wedstrijden

Kamprechters die op luide toon de gewichten van lichten enthousiast door een weegruimte schallen zijn vanaf dit seizoen verleden tijd. Want de Nederlandse studentenroeifederatie en de kamprechters hebben afspraken gemaakt over de gang van zaken bij de weging. Belangrijkste aandachtspunten: “De weegruimte is bedoeld om te wegen en niet als kleedkamer. In de weegruimte is dus geen naakt te zien” en de meetresultaten worden in het vervolg prudent worden gecommuniceerd. De gewichten van individuele roeiers zullen door de kamprechter op zachte toon worden gedeeld, zodat alleen de betreffende ploeg het kan horen. Skiffeurs (m/v.) en stuurlieden krijgen alleen te horen of het gewicht voldoende is (of onvoldoende).

Het bondsbericht erover is hier te lezen.