Bondsvoorzitter Rutger Arisz gaat op voor tweede termijn

Interview

Morgen is de algemene (leden)vergadering van de roeibond. Op de agenda prijkt van alles, onder andere de herbenoeming van voorzitter Rutger Arisz. Als voormalig wereldkampioen is hij een gedroomde kandidaat voor die functie. NLroei sprak met hem over de stand van de roeizaken, bestuurlijke dilemma’s en opvallende agendapunten.

[su_quote] Steun NLroei! Doe mee aan de crowdfunding van de onafhankelijke roeijournalistiek, dat kan hier. Alvast bedankt![/su_quote]

Aangenaam om te besturen?
‘Jazeker! We hebben een uitstekende bestuursploeg. Ik ben onder de indruk van de kundigheid van mijn collega’s. Stuk voor stuk staan ze ergens voor en ze krijgen dingen voor elkaar. Het is te veel om op te noemen, maar ik wijs graag op bijvoorbeeld IJsbrand Haagsma die eraan heeft bijgedragen dat het wedstrijdsysteem is gemoderniseerd en dat de wedstrijdkalender is uitgebreid. En Judith Tillemans die als vrijwillige niet-roeister zich enorm heeft ingezet om het roeien goed te positioneren als een pure sport voor gedreven mensen die zich daardoor verbonden voelen En zo is er nog veel meer. Daarover staat ook meer in ons plan voor komend jaar. We trokken nieuwe sponsoren aan, zoals Red Bull en Kiwa. Je kunt stellen dat de roeisport floreert, als een van de weinige sporten groeit het ledenaantal.’

Wat kan er nog beter?
‘We willen heel graag dat het aantal jeugdleden van de clubs gaat toenemen, dat is een belangrijk speerpunt van ons beleid. En daar willen we als bond ons dus ook voor inzetten.  Maar we willen bijvoorbeeld ook graag dat de diversiteit binnen de sport wordt verbeterd, ook op bestuurlijk vlak. Het percentage vrouwen op bestuurlijke posities moet omhoog, vinden we.’

Er is dit jaar een vrouw als bestuurder afgehaakt.
‘Klopt. Judith Tillemans vond dat ze haar werk niet meer kon combineren met haar functie als commissaris marketing en communicatie. Vandaar dat die weer vacant is, we roepen dan ook geïnteresseerden op zich te melden. Zelf gaan we daarvoor ook mensen benaderen. In maart hopen we een kandidaat te hebben gevonden, tot die tijd neem ik de functie waar.’

Een ander vergaderpunt: de Amsterdamse roeibond blijkt voorstander van een speciale commissaris voor de jeugd en de junioren. Dat zien jullie als bondsbestuur niet zitten.
‘We hebben een andere aanpak, die hebben we ook toegelicht. Robert Boeder is namens de KNRB aan het inventariseren wat er goed gaat en wat er beter kan. Hij is van karakter een doorpakker, maar hij functioneert voor ons als kwartiermaker. Als blijkt dat we de bondsstructuur moeten veranderen om die meer te richten op de junioren, dan doen we dat, ook als daarvoor een speciale bestuurder moet worden aangesteld. Maar eerst zien we graag een inventarisatie van de problematiek, pas daarna komen de oplossingen aan de orde.’

Besturen is ook omgaan met dilemma’s. Sommige zaken lijken niet met elkaar te rijmen. Neem de oprichting van de topsportkeuken aan de Bosbaan, een paar weken later wordt er een  sponsorovereenkomst met suikerwaterfabrikant Red Bull afgesloten. Dat roept de vraag op of je als bond in de gaten hebt wat er in de maatschappij leeft, denk daarbij aan de strijd tegen obesitas.
‘Te veel energydrankjes gebruiken is niet goed, dat geldt natuurlijk voor meer dingen. Red Bull beidt echter een fantastische kans. Dat bedrijf kan eraan bijdragen dat de roeisport als minder elitair wordt gepercipieerd. Door simpelweg de verhalen van onze hardwerkende roeiers te vertellen. Roeiers zijn gewone mensen die hard werken om te winnen, voor de eer. Red Bull bereikt bovendien een miljoenenpubliek waarmee we dat kunnen uitdragen.’

Is dat niet recht praten wat krom is? Red Bull wil zoveel mogelijk blikjes met cafeïne verkopen. De Holland Acht, een kroonjuweel van het Nederlandse roeien, wordt daarvoor gebruikt. Daarmee worden ook sociaal lagere klassen aangesproken. Sommige HollandAchtroeiers propageren het gebruik ervan, ‘om de trainingen door te komen’. Roeister Nicole Beukers zet zich daarentegen in als ambassadeur voor de Daily Mile, die club zet zich in voor een gezonde levensstijl van de jeugd.
‘Nogmaals, ik erken dat te veel Red Bull drinken niet goed is, maar ik wijs ook op de kansen. Daag jezelf uit en streef naar het hoogste, dat hebben we gemeen’

Een andere kwestie heeft betrekking op het gegeven dat de voorzitter van de atletencommissie tevens PR-bondsfunctionaris openlijk geweld heeft gepleegd. Tegelijkertijd zegt de bond zich in te zetten voor een veilig sportklimaat, maar laat een geweldpleger ogenschijnlijk ongemoeid. Is dat niet A zeggen en B doen?
‘Zeker niet. Zoals bekend is, hebben we Rogier Blink daarop aangesproken. En we hebben contact met Gyas erover gehad, binnen het domein van die vereniging vond het incident plaats. Het komt erop neer dat wij de kans op herhaling zeer klein achten. En we zijn bovendien zeer actief als het gaat om een veilig sportklimaat. Van vertrouwenspersonen tot aandacht daarvoor bij symposia, de complete keten klopt.Wij steken onze nek uit als het gaat om sociale veiligheid.’

Binnen Gyas wordt over recidive verschillend gedacht, een aantal oudere Gyanen weet uit ervaring dat dit juist wel dreigt. Over een ding is men het eens: het is niet fijn voor de club dat hun professional in opspraak is. Daar kun jij over meepraten. De grootste krant van Nederland berichtte over een uitglijder bij Ajax, waarvoor jij overigens excuses hebt aangeboden. Al met al weinig prettig, dunkt me. Stond of staat die publiciteit jouw functioneren binnen het roeien in de weg?
‘Gelukkig niet. Ik heb veel steunbetuigingen vanuit de roeisport en ook daarbuiten mogen ontvangen. Dat was aangenaam.’

Het zou in Tokyo bij de spelen wel eens buitengewoon plezierig kunnen worden, om het maar weer over roeien te hebben.
‘Het is fantastisch om te zien hoe de aanstaande olympische equipe in Linz heeft gepresteerd. Voortreffelijk hoe de roeiers en roeisters boven zichzelf konden uitstijgen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar een evenaring van die prestaties bij de Olympische Spelen is niet vanzelfsprekend. Alles is daar een tikje anders. Het water zal wat onrustiger zijn, het is er warmer. En er staan veel meer camera’s op, om maar wat te noemen. Maar we liggen ontegenzeggelijk goed op koers voor vijf medailles, waaronder een voor onze para’s. Ik kijk ernaar uit en heb er met dit team alle vertrouwen in!’