Bond wil half miljoen extra voor de top

Achtergrond

Zaterdag vergadert roeiend Nederland. Men buigt zich onder andere over de bondsbegroting 2018. Het bondsbestuur wil het toproeibudget met 33 procent verhogen, mits er extra geld kan worden losgepeuterd.

Binnen de complete begroting is verreweg het meeste geld gereserveerd voor het toproeien. In de zogeheten topsportpijler is voor 2018 een bedrag van 2.545.000 euro opgenomen, dat is ruim een half miljoen euro (+33 procent) meer dan er voor dit (lopende) jaar was gereserveerd (1.913.000 euro).

Maak kans op een uniek fotoboek van Merijn Soeters en wordt NLroei-donateur, klik hier.

Lospeuteren
Liefst 2.116.000 euro is bestemd voor ‘winnende ploegen’. “De verhoging kan alleen worden doorgevoerd als er extra middelen beschikbaar komen van NOC*NSF en sponsoren”, licht penningmeester Okke Feenstra toe.

Investeren
In het jaarplan voor 2018 staat waaraan het nog te vinden extra geld zal worden uitgegeven. De nationale equipe is gegroeid naar 57 leden, dat wordt toegeschreven aan twee nieuwe (en beloftevolle) ploegen: de mannendubbelvier en de vrouwenvierzonder. Voor de boordroeiende vrouwen wil men op zoek naar een extra coach.

Specialisten

Verder worden er onder andere extra specialisten op het gebied van biomechanica en inspanningsfysiologie ingehuurd, wordt er meer geld uitgetrokken voor trainingskampen en wedstrijden en zullen er maaltijden in het olympisch trainingscentrum worden geserveerd.

Talent
De totale investering van ruim 2,5 miljoen euro moet vier of meer medailles opleveren bij de WK in 2018. Onder de noemer ‘High Potentials’ is er voorzien in extra geld voor het zoeken naar en begeleiden van uitzonderlijke talenten. De financiële inspanning (ruim vier ton) zou jaarlijks zes supertalenten moeten opleveren.

Meer
Voor de post ‘sportparticipatie’ is ook meer geld (+ 6 procent) begroot: 554.000 euro, dit was in 2016 521.000 euro, ‘communicatie en sponsoring’ stijgt van 232.000 naar 244.000 euro (+ 5 procent). De algemene kostenpost blijft nagenoeg gelijk 530.000 euro (2016: 528.000).

Gezond
De jaarrekening over 2017 wordt in maart 2018 verwacht. Halfjaarcijfers of een realisatieprognose over het lopende boekjaar zijn niet openbaar, maar volgens de penningmeester verloopt 2017 conform het vastgestelde budget. “Ik vind het positief dat wij als bond financieel gezond zijn”, aldus Feenstra.